Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Okres szkolny a ruchliwość dziecka

  W okresie przedszkolnym ruchy dziecka są coraz bardziej płyn­ne i precyzyjne, przyspiesza się rozwój kończyn, kształtują się sklepienia stóp zaznacza się rozrost lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Mimo zwolnienia sko­ku wzrostowego intensywny w tym okresie rozwój kończyn dolnych predys­ponuje do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka wad postawy u dzieci

  Profilaktyka wad postawy u dzieci polega na zapewnieniu im poprawnego odżywiania, higienicznych warunków nauki i odpoczynku, wystarczającego czasu i miejsca na zabawy i ćwiczenia ruchowe, ochrony przed chorobami i sy­tuacjami mogącymi wywołać osłabienie napięcia mięśni (niedrożność nosa, awitaminozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjopatologia kości

  Kość jest żywą tkanką podlegającą ciągłym zmianom, ustawicznej przebudo­wie, wymianie soli mineralnych, modelowaniu, kształtowaniu i przystosowy­waniu do aktualnej sytuacji biomechanicznej, biologicznej, zależnie od po­trzeb ruchowych narządu ruchu. Bodźcem do wzmacniania kości i odkładania soli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady statyczne kończyn dolnych

  Rozwijają się one w następstwie dysproporcji między wytrzymałością mięś­ni i aparatu więzadłowo-torebkowego stóp a ich obciążeniem. Przyczyną tych dysproporcji może być: 1) osłabienie napięcia i siły mięśni ogólne i miejscowe (np. po chorobie obłożnej, w chorobach przebiegających z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjopatologia i biomechanika stawów

  Zakres i rodzaj ruchów w poszczególnych odcinkach narządu ruchu, a w wy­niku tego również czynność lokomocyjna i kinetyczna i ich sprawność zale­żą w głównej mierze od budowy i stanu czynnościowego stawów. Poza tym stan czynnościowy i sprawność stawów uzależnione są od stanu chrząstki sta­wowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój narządu ruchu

  Podstawowe elementy struktur narządu ruchu zaczynają się formować w 3 tygodniu po zapłodnieniu. Z tkanki mezodermalnej kształtuje się sklero-lom. W 6 tygodniu pojawia się szkielet chrzestny, rozpoczyna się okres two­rzenia się szczelin stawowych. U 8-tygodniowego zarodka w wyniku różnico­wania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy poprzecznie płaskie statyczne

  Stopy poprzecznie płaskie statyczne (pedes transversoplani statici). Najczęś­ciej spotyka się je u kobiet jako wynik chodzenia w nieodpowiednim obuwiu na wysokich obcasach. Wysoki obcas przesuwa linie nacisku ku przodowi, ob­ciąża nadmiernie łuk poprzeczny stopy i rozpłaszcza go. W następstwie tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjopatologia mięśni

  Zadaniem mięśni, jako elementów dynamicznych narządu ruchu jest powią­zanie wszystkich odcinków ciała w jedną czynnościową całość, utrzymanie narządu ruchu w pożądanym ustawieniu, np. w pozycji stojącej czy siedzącej (czynność statyczna mięśni) lub nadanie ciału lub jego odcinkom ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /9 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza płodowa

  Faza płodowa charakteryzuje się zwolnie­niem tempa procesów rozwojowych w porównaniu z fazą zarodkową. W fazie tej kształtują się narzą­dy wewnętrzne, przygotowując się do podjęcia funkcji poza ustrojem matki. W dalszym ciągu rozwija się i dojrzewa układ nerwowy i mięśnioobjętością wód...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolano koślawe statyczne

  Kolano koślawe statyczne (genu valgum staticum). Łączy się ono często ze stopą płasko-koślawą różnego pochodzenia. Koślawe ustawienie tyłostopia przesuwa linię nacisku ku bocznej stronie kończyny. Zwiększony w granicach fizjologicznych nacisk na boczne części chrząstek wzrostowych w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt

Do góry