Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klatka piersiowa kurza

  Klatka piersiowa kurza (pectus carinatum) może powstawać na tle zaburzeń procesów kostnienia i wadliwych przyczepów mięśniowych. Klatka piersiowa jest wydłużona do przodu i zapadnięta po bokach, upodabniając się do klatki piersiowej ptaków. Rzadko współistnieją zaburzenia krążeniowo-oddechowe. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone zrosty

  Wrodzone zrosty, blok kręgowy, półkręgi (synostosis congenita vertebra-rum, hemivertebrae) są następstwem zaburzeń segmentacji kręgów i asymet­rycznych zaburzeń ośrodków rozwojowych. Zwykle połączone są z zaburze­niami segmentacji żeber i mogą występować w zespole innych wad. Zmiany dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone wysokie ustawienie łopatki, choroba Sprengela

  Wrodzone wysokie ustawienie łopatki, choroba Sprengel a (scapula alta con­genita) kształtuje się w następstwie zatrzymania etapu rozwojowego, w któ­rym łopatka z odcinka szyjnego, gdzie pierwotnie znajdują się jej zawiązki, powinna obniżać się do poziomu górnych żeber. Przyczyną tego mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzona krótka szyja

  Wrodzona krótka szyja (brevicollis), zespół Klippel-Feila. Wada ta polega na zmniejszeniu liczby kręgów szyjnych, występowaniu kręgów klinowych, półkręgów i odcinkowych rozszczepów. Łączyć się z nią może jedno- lub obu­stronne wysokie ustawienie łopatki i kręcz szyi pochodzenia kostnego.

  Szyja jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone zwichnięcie rzepki

  Wrodzone zwichnięcie rzepki (luxatio pa-tallae congenita) może rozwijać się jako następstwo: 1) koślawości kolana i rotacji goleni, a zwłaszcza przy wiotkiej torebce stawowej (elastopatia), 2) zmian bliznowatych i przykurczu mięśnia obszernego bocznego (arthrogrypo-sis). W miarę narastania przykurczów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukryty rozszczep kręgosłupa

  Ukryty rozszczep kręgosłupa (spina bilida occulta). Terminem tym zwykle określamy najlżejsze postacie niezamknięcia się elementów kostnych kanału kręgowego. Wada ta występuje często, ale bywa tak niewielka, że pozostaje utajona lub stwierdza się ją przypadkowo. Rozszczepy kręgosłupa mogą do­tyczyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone kolano przegięte

  Wrodzone kolano przegięte (genu recurvatum congenitum), rzadko wystę­pująca wada, rozwija się w następstwie przykurczu i zblilznowacenia całego mięśnia czworogłowego. Zmieniony i skrócony mięsień stopniowo doprowadza do przerostu w stawie kolanowym, a nawet do przemieszczenia goleni do tyłu. Powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone skrzywienie kręgosłupa

  ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płaska wrodzona

  Stopa płaska wrodzona (pes planovalgus convexus congenitus, pes planus talollexus, pes planus inversus) kształtuje się na tle artrogrypozy, mielodys-plazji, przykurczu mięśnia trójgłowego łydki, piszczelowego przedniego, a nie­kiedy przy osłabieniu mięśnia piszczelowego tylnego i krótkich mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony kręcz szyi

  Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego (torticollis osteogenes) wywo­łany jest wrodzonymi zniekształceniami kręgów (półkręgi, kTęgi klinowe). Mo­że on występować łącznie z innymi wadami. O rozpoznaniu decyduje zdjęcie rentgenowskie. Leczenie polega na stosowaniu biernych korekcji z jednoczes­nym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt

Do góry