Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stopa końsko-szpotawa

  Stopa końsko-szpotawa wrodzona (pes equinovarus congenitus). Jest co wa­da rozwojowa powstająca w wyniku zaburzeń równowagi mięśniowej, na tle różnych przyczyn, charakteryzująca się ustawieniem stopy w zgięciu (kompo­nent końskości), odwróceniu i przywiedzeniu.

  Przyczyną powstawania stopy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony ubytek strzałki

  Wrodzony ubytek strzałki (delectus libulae) występuje zwykle z niedoroz­wojem mięśni i kości strony bocznej (strzałkowej) goleni i stopy. Goleń bywa skrócona, wygięta, stopa ustawiona koślawo, odwiedziona i najczęściej zwich­nięta, gdyż brak jest kostki bocznej. Leczenie polega na usunięciu tkanek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci

  Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (necrosis aséptica capitis le-moris, Legg-Calvé-Perthes, osteochondritis coxae juvenilis, coxa plana). Wśród wszystkich martwic to umiejscowienie może prowadzić do największego upo­śledzenia ruchowego. Etiopatogeneza martwicy jądra kostnego głowy kości udowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony zrost kości

  Wrodzony zrost kości (synostosis congenita) jest wynikiem zaburzeń proce­sów formowania się szczelin stawowych. Zmiany tego typu spotyka się w oko­licy stawu łokciowego, kości stepu i nadgarstka. Rzadziej pojawia się zrost ramienno-łokciowy (synostosis humeroulnaris) w wyproście; kość łokciowa jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli

  Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli, choroba Blounta (ne­crosis aséptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej ,,po turecku" (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone przerosty kończyn

  Wrodzone przerosty kończyn (hypertiophia congenita extremitatis) mogą mieć szereg przyczyn. Najczęściej są to: wrodzone zaburzenia rozwojowe na­czyń, przetoki tętniczo-żylne, przerosty odcinkowe na tle nerwiakowłókniako-watości (neuroiibiomatosis), postacie częściowego gigantyzmu (w zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica guza piętowego

  Jałowa martwica guza piętowego (morbus Haglund, apophysiłis calcanei). Choroba najczęściej rozwija się między 5 a 16 rokiem życia po przeciążeniach guza piętowego. W obrazie klinicznym przeważa ból w okolicy guza piętowe­go, czasami połączony z obrzękiem, utykaniem, chodzeniem na palcach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady rozwojowe ręki

  Przyczyną nieprawidłowości rozwojowych rąk są zaburzenia kształtowania i różnicowania się płytki ręki. Wady te występują u 5,4%o noworodków (Murp­hy). W zależności od rodzaju zaburzeń i okresu ich powstawania dzielimy je na: 1) zaburzenia w ustawieniu tkanek, 2) wady z wrodzonymi ubytkami i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa lejkowata

  Klatka piersiowa lejkowata (pectus inlundibulHorme, pectus excavatum). Przyczyny tego zniekształcenia nie są ustalone. Może rozwinąć się w następ­stwie zbliznowacenia przyczepiających się do mostka i żeber odcinków prze­pony, na skutek anomalii rozwojowych mięśni albo zaburzeń kostnienia. Lej­kowate...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręg przejściowy

  Kręg przejściowy (veitebra transitiva). Kręgosłup cechuje odcinkowość. Każ­dy odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy ma inną funkcję, a w związku z tym inną budowę. Jeżeli w wyniku anomalii rozwojowych kręgi graniczne mają zdecydowane cechy odcinka sąsiedniego określamy je jako kręgi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt

Do góry