Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Awitaminoza C. Choroba Moller-Barlowa

  Witamina C konieczna jest do pro­dukcji kolagenowej części macierzy kostnej. Długotrwała awitaminoza C może zaburzać tworzenie się macierzy komórek i tkanek pochodzenia mezodermal-nego, utrudniać gojenie się ran, wywoływać wylewy krwi do stawów, pod-okostnowe, odwapnienie kości na tle przekrwienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awitaminoza A

   

  Wrodzony stan niewrażliwości na witaminę A prowadzi do nadmiernej produkcji kostniny i odkładania się soli wapnia, dając obraz za­gęszczenia kości — osteopelrosis, choroba Albers Schonberga (p. dystrofie kostne).

  Przedawkowanie witaminy A prowadzi do zgrubienia warstwy korowej koś­ci i przedwczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy zapalne narządu ruchu

   

  Zapalenie jest dynamicznym procesem wyższych ustrojów zwierzęcych, wy­wołanym zaburzeniem równowagi fizyko-chemicznej komórek i tkanek ustroju. Ma ono na celu zlokalizowanie czynników uszkadzających (chemiczne, fizycz­ne i biologiczne — drobnoustrojowe) i usunięcie szkód wywołanych przez te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak lub niedorozwój kości łokciowej

  Brak lub niedorozwój kości łokciowej (detectus et hypoplasia ulnae). Przed­ramię i ręka «ulegaja zniekształceniu odwrotnemu niż w razie braku kości pro­mieniowej. Niedorozwinięta jest również część łokciowa ręki. Przy skróceniu kości łokciowej może nastąpić zwichnięcie głowy kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica nasad trzonów kręgów

  Jałowa martwica nasad trzonów kręgów (choroba Scheuermana, młodzień­cza kifoza, osteochondronecrosis juvenilis doisi, kyphosis). Choroba rozwija się w obrębie nasad trzonów środkowego i dolnego odcinka piersiowego kręgo­słupa, rzadziej w odcinku piersiowo-lędżwiowym. Działanie nacisku na podat­ną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego

  Pod pojęciem wrodzonej dysplazji stawu biodrowego rozumiemy zaburzenia w kształtowaniu i rozwoju stawu biodrowego. Zaburzenia te i mechanizm ich powstawania stają się bardziej zrozumiałe po zaznajomieniu się z proce­sem rozwojowym stawu biodrowego.

  Szczelina stawu pojawia się około 3—10 tygodnia życia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak lub niedorozwój kości udowej

  Brak lub niedorozwój kości udowej (deiectus et hypoplasia iemoiis). Zabu­rzenia rozwoju kości udowej, szczególnie w postaciach poronnych, należą do często spotykanych wad. Według Grucy wadę tę można podzielić na trzy stopnie:

  1) charakteryzuje się skróceniem uda, czasami goleni, bez zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układowe

  Zniekształcenia i dysfunkcje narządu ruchu rozwijające się w przebiegu lub w następstwie uogólnionych i wielomiejscowych zaburzeń metabolizmu tkankowego charakteryzują się swoistą patologią i patogenezą. Wadliwa stru­ktura, rozwój lub wadliwy skład zasadniczych elementów tkankowych zarów­no kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patomechanizm dysplazji

  W ciągu pierwszego roku życia nowo­rodka staw biodrowy stopniowo ulega przebudowie, przygotowującej go do pracy w pozycji wyprostowanej. Jeżeli nagle zostaje wyprostowany, traci ce­chy zborności. Wzmożone przodoskręcenie i zwiększony kąt trzonowo-szyjko-wy (koślawość) powodują w czasie wyprostowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /11 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biodro szpotawe wrodzone

  Biodro szpotawe wrodzone (coxa vara congenita) występuje często z niedo­rozwojem uda. Poza tym zdarza się ono w chorobach układowych. W przypad­kach rozległych zmian może dojść do pełnego przemieszczenia i oddzielenia się głowy z fragmentami szyjki, do pełnego przemieszczenia krętarza ku gó­rze (coxa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt

Do góry