Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gruźlica kości śródręcza

  Gruźlica kości śródręcza, śródstopia, paliczków rąk i stóp cechuje się nieco odmiennym charakterem zmian. Umiejscawia się ona w przynasadach i trzonach. Wyraźny odczyn kostnowy powoduje zgrubienie paliczka, wewnątrz którego znajduje się ognisko wypełnione ziarniną gruźliczą i tkankami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenia i niedowłady spastyczne

  Stwierdza się je u 0,5—2% ludności. Ortopedzi zajmują się tymi chorymi, u których: 1) poziom rozwoju umysłowego rokuje współpracę z zespołem leczącym i usamodzielnienie się, 2) stan neurologiczny rokuje poprawę sprawności po odpowiednim leczeniu zachowawczym (leczenie usprawniające połączone z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica kaletek maziowych

  Gruźlica kaletek maziowych może umiejscawiać się w każdej kaletce, lecz najczęściej występuje w kaletce krętarza większego (bursitis tbc trochante-rica). Poza objawami bólowymi najczęstsze powikłanie stanowi przejście procesu zapalnego na kość i tworzenie się zimnych ropni opadowych z przetokami na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenia i niedowłady wiotkie

  Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis),urazowe, uciskowe, toksyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiła narządu ruchu

  Kiłowe zmiany w narządzie ruchu spotyka się rzadko. Kiła wrodzona przebiega pod postacią zapalenia kości i okostnej (osteoperiostitis syphilitica), zapalenia przynasad (metaphysitis syphilitica) i wysiękowego zapalenia stawów.

  Kiłowe zapalenie kości i okostnej dotyczy najczęściej kości długich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaniki rdzeniowe

  Z tej grupy leczenia ortopedycznego wymagają chorzy z powolnym narastaniem porażeń, z dobrym rokowaniem lub z okresowymi remisjami. Porażenia zwykle bywają rozległe i często symetryczne. Chorzy z porażeniem lub niedowładami obwodowych odcinków kończyn np. w atrophia spinalis typu Char-cot-Marie-Tooth...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruceloza

  Zakażenie kości i stawów brucelozą (B. bovis, melitensis, abortus) zdarza się w naszym kraju rzadko. Może przebiegać wśród objawów podobnych jak w gruźlicy lub w gośćcu. Najczęściej umiejscawia się w kręgosłupie, może wtedy przebiegać z objawami ropnia, ucisku na rdzeń i sprawiać bóle podobne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie w następstwie mielodysplazji

  Zaburzenia rozwojowe obwodowego odcinka rynienki nerwowej pojawiają się u dzieci w Europie w 2—3%o żywych urodzeń, z tej liczby 43% ginie, pozostali w 70% mają normalną inteligencję. Objawy obwodowe i następstwa niedorozwoju układu nerwowego mogą być w różnym stopniu wyrażone: od pojawiających się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gośćcowe zniekształcenia stawów

  Z ortopedycznego punktu widzenia omówienia wymagają zniekształcenia powstające w przebiegu gośćca pierwotnie przewlekłego (polyarthritis chronica evolutica) i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (spondylarthritis ankylosans).

  Zmiany zwyrodnieniowe (choroba zwyrodnieniowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechaniczne uszkodzenie rdzenia

  Dochodzi do tego w wyniku gwałtownego zadziałania np. urazu, lub powoli narastającego ucisku np. w przebiegu gruźlicy, nieswoistych zapaleń, rozrastającego się nowotworu, narastania skoliozy lub kifozy. Zarówno przebieg i ob-iaz kliniczny, jak i rokowanie w obu grupach jest różne. Przy powolnym narastaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt

Do góry