Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Komórczak plazmatyczny, szplczak

  Komórczak plazmatyczny, szplczak (plasmocytoma, myeloma). Nowotwór pojawia się w wieku dojrzałym, rzadko przed 50 rokiem życia, najczęściej umiejscawia się w kościach płaskich i w kręgosłupie. Może to być przez szereg lat pojedyncze ognisko (myeloma solitare) lub wielomiejscowe zmiany (myeloma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory wychodzące z tkanki kostnej

  Kostniak (osteoma) jest uważany nie za nowotwór, lecz za zmianę guzopo-dobną. Zmiana umiejscawia się z reguły w kościach czaszki i w razie dużego rozrostu może wywoływać objawy ucisku. Radiologicznie guz daje obraz wzmożonego cienia. Podobne objawy kliniczne i radiologiczne powoduje wlókniak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie nerwów obwodowych

  Nerwy obwodowe ulegają uszkodzeniu w następstwie przecięcia lub zgniecenia (np. między odłamami kości), stłuczenia, pociągnięcia i wskutek niedokrwienia (jałowa martwica). Rozróżnia się następujące rodzaje uszkodzenia nerwu: neurapraxia (przerwanie, zablokowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsak przykostny

  Mięsak przykostny (sarcoma parosteale, juxtacorticale, chondrosarcoma pe-riosteale) zawiera tkankę kostnawą, chrzestną i włóknistą. Cechuje się on powolnym rozwojem, małą złośliwością, jest twardy, zbity, umiejscowiony na granicy trzonu, i przynasady. Guz otacza kość. Ból w przebiegu choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy kliniczne typowych, najczęstszych uszkodzeń pni nerwowych kończyn

  Uszkodzenie nerwu udowego (L2_4) powstaje w wyniku bezpośredniego urazu, powoduje porażenie mięśnia czworogłowego i zniesienie czucia w obrębie uda i kolana.

  Uszkodzenie nerwu kulszowego (L4—(np. po zwichnięciach stawu biodrowego, złamaniu miednicy, kości udowej) wywołuje porażenie wszystkich mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miopatie

  Genetycznie uwarunkowana grupa chorób mięśni cechuje się zaburzeniem przemiany, połączonym ze zmniejszoną ilością enzymów w mięśniach, chociaż w surowicy krwi poziom ich może być podwyższony. Poza tym występuje zaburzenie lub brak zdolności regeneracyjnych komórek mięśniowych. Istnieje szereg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory narządu ruchu

  Nowotwory, wśród których pokaźny odsetek stanowią guzy kości i tkanek sąsiednich, wysuwają się coraz bardziej na czoło jako przyczyna zgonów w miarę obniżania się śmiertelności z powodu innych chorób oraz w związku ze stałym przedłużaniem się życia człowieka. Mimo nieznanej etiologii nadal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie radiologiczne w nowotworach narządu ruchu

  Wczesne zmiany radiologiczne w chorobach nowotworowych narządu ruchu mogą być nietypowe, a ustalenie rodzaju nowotworu złośliwego trudne. Mimo to badanie radiologiczne jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych, gdyż określa biologiczną aktywność i ewolucję nowotworu. W zmianach zaawansowanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzestniakomięsak

  Chrzestniakomięsak (chondrosarcoma) rzadko ujawnia się przed 30 rokiem życia, z reguły rozwija się bardzo wolno. U dorosłych spotyka się głównie chrzestniakomięsak wtórny, tj. na podłożu chrzęstniaków i wyrośli kostno--chrzęstnych, w przeciwieństwie do dzieci i młodocianych, u których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniekształcenia i dysfunkcje narzgdu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego

  Wypadnięcie czynności bądź dysfunkcja zarówno neuronów centralnych, jak i obwodowych pociąga za sobą obok zaburzenia czynności odpowiednich grup mięśniowych także dysfunkcje i zniekształcenia w uszkodzonych i odległych odcinkach narządu ruchu.

  Uszkodzenie neuronów centralnych układu nerwowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt

Do góry