Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dieta (optymalna) dr. Kwaśniewskiego

  Diela ta uważana jesl za polską wersję diety dr. Atkinsa. gdyż założenia obu diet są dość podobne. Według dr. Kwaśniewskiego racja pokarmowa powinna być tak skomponowana, by na jeden gram białka przypadało 2,5-3,5 g tłuszczu i jedynie 0,5-0,8 g węglowodanów. W diecie tej preferowane są tłuszcze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARYGODNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY ŻYWIENIOWEJ

  Z upowszechnianiem w systemie oświaty pozaszkolnej wiąże się bardzo ważki problem wiarygodności informacji żywieniowych przekazywanych przez różne instytucje państwowe i społeczne, a przede wszystkim przez środki masowego przekazu - telewizję, radio i prasę (łącznie z wszechobecną w nich reklamą)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNOTOWE INSTRUMENTY WDRAŻANIA POLITYKI WYŻYWIENIA

  Obecnie wśród regulacji prawnyc.i Unii Europejskiej funkcjonuje szereg instrumentów, które mają na celu z jednej strony stabilizację sytuacji na rynku żywno ści, z drugiej - kształtowanie prozdrowotnych zachowań konsumentów. Do wspólnotowych instrumentów, które potencjalnie mogą się przyczyniać do poprawy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /7 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta Montigniaca

  W diecie tej zasadnicze znaczenie ma indeks glikemiczny (IG) pokarmów' (tab. 17.3). Według WHO/FAO jest on definiowany jako pole pod krzywą glikc-mii - krzywq wzrostu stężenia glukozy we krwi. w ciągu 2 godzin po spożyciu posiłku (produktu testowego zawierającego 50 g węglowodanów), w porównaniu z efektem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diety alternatywne w świetle nauki o żywieniu

  Podstawą naturalnego sposobu żywienia się ludzi w poszczególnych krajach i częściach świata są produkty roślinne i zwierzęce, których pozyskiwaniu sprzyjają lokalne warunki klimatyczne i środowiskowe. Z tego powodu w krajach nadmorskich dicta naturalna wyróżnia *ię dużym spożyciem ryb i „owoców...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA WYŻYWIENIA W ASPEKCIE PRZYSZŁYCH WYZWAŃ

  W praktyczną realizację polityki wyżywienia zaangażowane są organizacje międzynarodowe, rządy poszczególnych krajów oraz rozmaite stowarzyszenia i organizacje działające na poziomie lokalnym. Wśród różnych przesłanek podejmowanych przez nie działań znajdują sic między innymi rosnące koszty opieki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia diet alternatywnych

  Pierwsze tego typu diety pojawiły się w latach 50. ubiegłego stulecia. Wówczas to największą popularnością cieszyły się dwie diety: dieta dr Pcnningtona, zakładająca spożywanie cowolnych ilości tłuszczów przy jednoczesnej eliminacji węglowodanów (zgodnie z przyjętą zasadą ..tłuszcz spali...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upowszechnianie wiedzy o żywieniu

  Sposób żywienia jednostek, grup społecznych i całych narodów, wpływający na stan odżywienia i zdrowia, zależy od wielu rozmaitych czynników, wśród których nie do przecenienia jest wiedza zdrowotna, w tym żywieniowa. Postępującemu od lat 90. wzrostowi ogólnego wykształcenia Polaków (według wskaźnika...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGETARIANIZM

  Klasyczny wegetarianizm, /wary inaczej jarstwem, polega na ograniczaniu się wyłącznic do pokarmów pochodzenia roślinnego, których źródłem są rośliny zbożowe, okopowe, strączkowe i oleiste, warzywa, owoce, orzechy i grzyby. Wywodzi się on z Indii i terenów Bliskiego Wschodu i ma wiele odmian. Odmiany...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /7 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wyżywienia ludności - cele i instrumenty wdrażania

  Słowo polityka wywodzące się z języka greckiego, od poliiikę. określa m.in. działalność władz państwowych obejmującą zarówno sprawy wewnętrzne, jak i zagraniczne państwa. W rozumieniu potocznym to zręczne, układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń. Odpowiednio do dziedziny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 036

  praca w formacie txt

Do góry