Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Redresje

  Są In czynności lecznicze mające na celu uruchomienie stawu, zwiększenie zakresu ruchów lub zmniejszenie przykurczów. Rozróżnia sic redresje jedno-czasowe, kiedy w czasie jednego posiedzenia znosimy przykurcz, oraz redresje stopniowe lub wielofazowe.

  W zabiegach tych wykorzystuje się mechanizm działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

  Najczęstszą przyczyną zwyrodnienia stawu kolanowego są zmiany pourazowe (uszkodzenie więzadel, ląkotek, chrząstki, złamania, wolne ciała) i poza-palne (zapalenie nieswoiste, g.p.p.,. tbc), a również- skutki statycznych odchyleń osi kończyny (koślawość, szpotawość). Poza tym na czynność kolana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatrunki gipsowe

  Wyniki nastawienia, redresji, zabiegu operacyjnego utrwala się unieruchomieniem zewnętrznym, jakim jest opatrunek gipsowy". Opatrunki gipsowe wykonuje się różnymi sposobami, najczęściej używa się kombinacji obwojów okrężnych i podlużników. Opatrunki gipsowe nietypowe, w których wykorzystuje się np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i tkanek sąsiednich

  W stawie ramiennym spotyka się zmiany zwyrodnieniowe po procesach zapalnych (tbc), po urazach i mikrourazach (choroba wibracyjna). Częściej jednak zmiany te występują w tkankach okołostawowych, w kaletkach, w pochewkach ścięgien biegnących w bezpośrednim sąsiedztwie kości (ścięgno głowy długiej m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby z przeciążenia

  Nagle działanie sił zewnętrznych (masy i ruchu) przekraczające wytrzymałość materiałów powoduje złamanie konstrukcji o budowie krystalicznej i przerwanie lub rozciągnięcie elastycznych. W ciele ludzkim spotykamy się wtedy ze złamaniem kości i przerwaniem części miękkich (ścięgien, więza-deł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania palców

  Do uszkodzeń palców dochodzi na skutek urazu bezpośredniego, rzadziej gwałtownego urazu pośredniego. Złamanie paliczki pociągane przez ścięgna ulegają przemieszczeniu kątowemu (zgięcie) i rotacyjnemu. Należy je nastawić i unieruchomić w zgięciu na 3—4 tygodnie. Złamania otwarte i złamania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwarte uszkodzenia ręki

  Otwarte uszkodzenia ręki ze względu na częstość wypadków w pracy i poważne kalectwo lub upośledzenie sprawności w razie niefachowego leczenia stanowią poważny problem leczniczy i ekonomiczny. Świeże rany ręki wymagają jałowego opatrzenia i bezpośredniego leczenia specjalistycznego przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia miednicy

  Miednica utworzona jest z dwu kości miednicznych, które z kolei składają się z kości biodrowych, łonowych i kulszowych oraz z kości krzyżowej i gu-zicznej. Miednica spełnia ważną rolę zarówno w statyce, jak i w dynamice ciała, ponadto stanowi osłonę dla narządów wewnętrznych.

  Do uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia kończyny dolnej

  Zwichnięcia stawu biodrowego dzielimy na tylne i przednie. Zwichnięcia tylne często powstają w następstwie upadku na przywiedzione i zgięte udo i dzielą się na biodrowe (tylno-górne), gdy głowa kości udowej przeniesie się powyżej panewki, na tylną powierzchnią talerza kości biodrowej i kulszowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania kości przedramienia

  Złamanie wyrostka łokciowego (I rac tura processus olecrani) powstaje z powodu urazu bezpośredniego (upadek na zgięty łokieć, uderzenie). W złamaniu z przemieszczeniem mimo obrzęku można wyczuć szparę złamania i wielkość przemieszczenia. W złamaniach bez przemieszczenia nie zawsze konieczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 377

  praca w formacie txt

Do góry