Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Amplituda dźwięku

  amplituda dźwięku; cecha akustycz­na odpowiadająca natężeniu bodźca. Jest to maksymalne odchylenie drgają­cych cząsteczek od stanu spoczynkowego. ilustrowane na wykresie sinuso­idalnym pionowymi wychyleniami w stosunku do linii poziomej. Od wiel­kości a. zależy siła słyszanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alloplastyka sprężynowa

  alloplastyka sprężynowa; metoda operacyjna leczenia urazowych uszko­dzeń kręgosłupa (wprowadzona do praktyki klinicznej przez Weissa), po­legająca na zastąpieniu rozerwanych więzadeł kręgosłupa — parą sprężyn połączonych z haczykami zaczepio­nymi na łukach kręgów (zwykle dwa kręgi powyżej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksja

  aleksja; utrata zdolności czytania przy prawidłowym intelekcie i zacho­wanej ostrości wzroku (wariant agnozji wzrokowej).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambitendencja

  ambitendencja; dążenie do jedno­czesnej realizacji sprzecznych ze sobą celów. Może się łączyć z ambiwalencją; a. występuje w schizofrenii, nerwicach, zaburzeniach osobowości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfabet palcowy

  alfabet palcowy; system znaków oparty na ruchach i układach palców, w którym poszczególnym głoskom od­powiadają osobne ułożenia lub ruchy palców. A. p. oddaje usługi w prze­kazywaniu informacji i kształceniu osób głuchych. Znany jest także pod nazwą daktylografii (daktylologii) i często stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambiwalencja

  ambiwalencja; jednoczesne przezy­wanie sprzecznych stanów emocjonal­nych, np. miłości i nienawiści. W sta­nach patologii występuje w schizo­frenii, nerwicach, zaburzeniach osobo­wości, często łącznie z ambitenden­cją.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja

  alkoholizacja; podawanie alkoholu drogą pozajelitową w celach leczni­czych. W rehabilitacji a. stosowana niekiedy w leczeniu spastyczności, jak również zespołów bólowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambiwalencja uczuć

  ambiwalencja uczuć; zmieniające się bez logicznego uzasadnienia reakcje uczuciowe, stanowią jeden z charak­terystycznych objawów schorzenia psy­chicznego. A. u. może powodować poważniejsze trudności w kontrolo­waniu interakcji społecznych i ograni­cza zdolność przystosowania się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja mięśni

  alkoholizacja mięśni; wstrzykiwanie 30-procentowego alkoholu w punkty motoryczne mięśni.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Upośledzenia Umysłowego

  Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Upośledzenia Umysłowego; organizacja mająca duży wkład w roz­wój badań związanych z różnymi aspektami diagnozy, wychowania, le­czenia i rehabilitacji osób upośledzo­nych umysłowo. Z inicjatywy tego towarzystwa opracowane zostały rozmaite metody oceny (m. in. Skala...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt

Do góry