Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja stawów krzyżowo-biodrowych

  Czynność stawów krzyżowo-biodrowych wymaga odrębnego omówienia. Ze względu na brak w powyższych stawach samoistnych ruchów czynnych, stawy te są poza strefą zainteresowania większości specjalności medycznych zajmujących się narządem ruchu. Ich czynność, poza medycyną manualną, jest na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje kręgosłupa jako całości

  Znacznie mniej znane od budowy kręgosłupa, lecz mające ogromne znaczenie dla zrozumienia mechanizmu powstawania dolegliwości bólowych, są czynności, do których kręgosłup został przystosowany i które musi wykonywać.

  Dzięki opisanej powyżej specyficznej budowie anatomicznej kręgosłup w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przeciążeniowa kręgosłupa

  Skąd taka nazwa? Wyjaśnienie zasadności tego określenia zajmie znaczącą część rozdziału. Jest ono konsekwencją poszukiwania elementu wspólnego, łączącego tak zróżnicowane obrazy chorobowe powstające w pozornie jednolitym anatomicznie narządzie, jakim jest kręgosłup.

  Nie będzie chyba przesadą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja stabilizująca i podporowa kręgosłupa

  Dla wyjaśnienia stopnia ważności poszczególnych funkcji kręgosłupa można posłużyć się bardzo trafnym stwierdzeniem: kręgosłup jest na tyle stabilny, na ile to możliwe i tak ruchomy, na ile to potrzebne. Oddaje ono całą ideę jego czynności. Pierwszoplanowym zadaniem jest bowiem utrzymywanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przeciążeniowa kręgosłupa

  Podsumowując należy stwierdzić, że zmiany degeneracyjne trzonów kręgów i krążków międzykręgowych (łącznie z ich przepuklinami) mogą być uznawane za przyczynę jedynie części zespołów bólowych. Pozostaje ogromna liczba cierpiących, u których takimi przyczynami bólu nie da się uzasadnić. Jak się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /6 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja ruchowa kręgosłupa

  Ruchomość kręgosłupajest obligowana wymienionymi w poprzednim rozdziale czynnikami anatomicznymi i różni się zakresem oraz kierunkami ruchów w poszczególnych jego odcinkach.

  Największy zakres ruchomości ma odcinek szyjny, pozwalający na rozległe ruchy głową, następnie lędźwiowy, najmniejszy -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ogólna kręgosłupa

  Znajomość budowy kręgosłupa, ze względu na popularność tematu, jest dość powszechna. Z tego powodu zagadnienie to ograniczę do przypomnienia elementów najbardziej istotnych.

  Kręgosłup, zwany także narządem osiowym, jest największym narządem naszego ciała.

  • kręgosłup właściwy,  będący...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa kręgów

  Budowa kręgów w poszczególnych odcinkach kręgosłupa wykazuje istotne różnice, aczkolwiek niemal wszystkie zawierają te same najważniejsze elementy anatomiczne: trzon, luk i wyrostki stawowe, Tylna powierzchnia trzonu i łuk kręgu tworzą ściany otworu kręgowego. Otwory kręgowe kręgów ustawionych jeden na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa krążka między kręgowego

  Pomiędzy trzonami poszczególnych kręgów znajdują się krążki mię-dzykręgowe (dyski), będące jednocześnie elementem dzielącym i łączącym trzony . Anatomicznie krążek międzykręgowy składa się z centralnie leżącego jądra miażdżystego (zwanego także galaretowatym) i obwodowo okalającego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

  Poza omówionymi powyżej elementami anatomicznymi w obrębie kręgosłupa wyróżnia się ponadto pewne umowne zespoły czynnościowe.

  Pomimo że nie są one typowymi jednostkami anatomicznymi, wyodrębniono je ze względów praktycznych, celem właściwego zrozumienia czynności kręgosłupa i jego biomechaniki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 712

  praca w formacie txt

Do góry