Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego lub zachowawczego

  Ostry zespół bólowy spowodowany przepuklinąjądra miażdżystego wymaga już podczas pierwszego badania rozstrzygnięcia przez badającego lekarza następujących problemów:

  • czy istnieje bezwzględna konieczność leczenia operacyjnego?,

  • czy istnieje szansa leczenia zachowawczego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenie krążka międzykręgowego (wypukliną, przepuklina jądra miażdżystego, dyskopatia)

  W odróżnieniu od omawianych poprzednio czynnościowych przyczyn dolegliwości bólowych kręgosłupa, choroby krążka międzykręgowego:

  • należą do schorzeń słupa przedniego kręgosłupa,

  • istotą ich jest trwałe i nieodwracalne uszkodzenie struktury krążka,

  • mogą powodować wtórne uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermobilność

  Hipermobilność w wieku dojrzałym bardzo często łączy się z otyłością. Dość typowa i często spotykana jest przemiana wiotkiej, szczupłej sylwetki z lat młodzieńczych w pulchną, zniekształconą postać osoby dorosłej. Nie zmniejsza to jednak wiotkości stawów. Osoby te, pomimo tuszy, wykonują z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady kompleksowego leczenia zachowawczego przepukliny i wypukliny jądra miażdżystego

  Pamiętając, że zespół bólowy w przebiegu przepukliny jądra miaż-dżystegojest procesem dynamicznym, należy chorego wielokrotnie badać i modyfikować sposób leczenia stosownie do wniosków każdorazowo z badania wynikających. A więc postępowanie musi być elastyczne, dostosowujące swoje formy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenie krążka międzykręgowego

  Samo pojęcie dyskopatii, jest aktualnie zdecydowanie nadużywane i stosuje się je jako swoiste słowo-wytrych popularnie określające każdy ból krzyża. Jest określeniem mało precyzyjnym. Najbardziej przydatne wydaje się dla nazwania obrazu na zdjęciach rentgenowskich, gdzie trwająca wiele lat choroba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w hipermobilności

  Postępowanie to celowo wyłączyłem z zamieszczonego dalej rozdziału o leczeniu choroby przeciążeniowej i omawiamje bezpośrednio po omówieniu istoty hipermobilności. Celowo też w tytule użyłem określenia postępowanie, a nie leczenie, bowiem zaburzenie to wymaga nie tyle typowego leczenia, co szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w okresie ostrych dolegliwości

  Istota postępowania leczniczego w okresie ostrych dolegliwości bólowych spowodowanych przepukliną jądra miażdżystego sprowadza się do stworzenia warunków do ewentualnego cofnięcia się (repozycji) przepukliny i jej ustabilizowania oraz do usunięcia zespołu ostrych zaburzeń pourazowych tkanek: obrzęku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie otworu między kręgowego

  Zwężenie otworu międzykręgowego jest przypuszczalnie odpowiedzialne za te zespoły korzeniowe, w których badaniem radiologicznym nie stwierdza się ewidentnych cech wypadnięcia jądra miażdżystego krążka międzykręgowego lub objawów ucisku np. guza nowotworowego.

  Zmniejszenie średnicy (światła)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zablokowania (uwięzgnięcia) tkanek wewnątrzdyskowych

  Pomimo, że pojęcie zablokowań w medycynie manualnej jest zarezerwowane wyłącznie dla czynnościowych zaburzeń stawowych, bywa także czasem używane dla określenia opisanych poniżej zaburzeń w obrębie krążka międzykręgowego.

  Zablokowania wewnątrzdyskowe uważa się za stan przejściowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne przyczyny zespołów bólowych korzeniowych

  Zaliczamy do nich zespoły korzeniowe spowodowane naciekiem nowotworowym, bezpośrednim uciskiem wyroślami kostnymi lub innymi tkankami zmienionymi patologicznie (pozapalnie lub pourazowo), skoliozą, kręgo-zmykiem, wadami wrodzonymi i innymi. Są one na szczęście rzadkie, aczkolwiek podejmując leczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt

Do góry