Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROGRAMY SUPLEMENTACJI DLA ZWALCZANIA NIEDOBORÓW WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH NA ŚWIECIE

  Suplementacja diety niektórymi witaminami i składnikami mineralnymi odgrywa istotną rolę w zwalczaniu niedoborów tych składników odżywczych w krajach rozwijających się. Jeszcze w połowie ubiegłego wieku za główny problem żywieniowy wielu z tych krajów uważano niedożywienie białkowe, a następnie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNE STOSOWANIE SUPLEMENTÓW SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

  Indywidualne stosowanie suplementów diety jesl powszechne w społeczeństwach krajów rozwiniętych, choć profil suplcmcntacji. tj. stosowane składniki aktywne i dawki, znacznie się różnią. W dużej mierze zależy to od dostępności na rynku preparatów o określonym składzie, np. zawierających pojedyncze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSOWANIE SUPLEMENTÓW DIETY ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE AKTYWNE INNE NIŻ SKŁADNIKI ODŻYWCZE

  Suplementy o innym fizjologicznym działaniu można podzielić na grupy w zależności od wskazań ich zastosowania i składu. Można wśród nich wyróżnić preparaty wzmacniające układ odpornościowy organizmu, wspomagające odchudzanie, poprawiające funkcjonowanie układu moczowego, wspomagające utrzymanie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SUPLEMENTÓW

  Suplcmentacja diety, mimo iż jest skutecznym sposobem zwalczania niedoborów składników odżywczych, wiąże się z pewnymi zagrożeniami, wynikającymi głównie z błędów popełnianych przy stosowaniu suplementów. Dłużej trwająca suplcmentacja. bez korekty sposobu odżyw iania, powoduje zmniejszenie spożycia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta śródziemnomorska

  Dicta ta opiera się na modelu żywienia stosowanym przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Jej popularność wynika z danych epidemiologicznych, które już w latach 60. XX w. dowodziły, żc żywiący się tradycyjnie mieszkańcy tego regionu znacznie rzadziej chorują na tzw. choroby cywilizacyjne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suplementacja diety jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia ludności

  SupIcmcntacja jest jedną z trzech głównych, obok zmiany sposobu żywienia i wzbogacania żywności, strategią racjonalizacji żywienia wykorzystywaną do zwalczania niedoborów witamin i składników mineralnych oraz do profilaktyki chorób cywilizacyjnych powstających na tle wadliwego żywienia. Suplementacja...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta według grup krwi

  Dieta ta przyjmuje założenie, że dobór produktów w dziennej racji pokarmowej powinien być zależny od jrupy krwi człowieka. Z tego względu dicta przewiduje cztery zestawy produktów, odpowiednio, dla osób z grupą krwi: 0, A. B. AB Jest to pewnego rodzaju próba zindywidualizowania sposobu odżywiania się...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA OCENA RACJONALNOŚCI ODCHUDZAJĄCYCH DIET ALTERNATYWNYCH

  Rozwijająca się w większości rejonów świata epidemia otyłości stworzyła silne zapotrzebowanie społeczne na ..cudowne" diety odchudzające oraz alternatywne sposoby odżywiania się. Jak już wspomniano, w ostatnim czasie upowszechnianych jest nawet do kilkudziesięciu różnego typu diet. częstokroć...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie żywności jako instrument optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa

  Jednym z uznanych sposobów optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa jest dostępność na rynku żywności wzbogaconej w witaminy i,łub składniki mineralne. która pozwala na uzupełnienie diety w składniki spożywane ze zwyczajową dietą w ilościach niższych niż zalecane.

  Wzbogacanie żywności jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /5 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZBOGACANIE DOBROWOLNE

  Dodawanie witamin i składników mineralnych do środków spożywczych jest powszechną praktyką przemysłową związaną z rywalizacją na rynku żywnościowym oraz chęcią wyróżnienia pewnych produktów spośród innych należących do tej samej grupy asortymentowej. Wzbogacanie dobrowolne stosują producenci...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /3 614

  praca w formacie txt

Do góry