Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA - A inne współczesne kierunki filozoficzne

  Ustalenie tej relacji jestutrudnione ze wzgledu na niejednorodny charakter f. a. i jej historyczneprzemiany. W rezultacie, kazda w miare adekwatna definicja f. a. jest bardzoogólnikowa i nie daje nawet podstaw do ramowego jej umieszczenia namapie filozofii współczesnej (jako przykład wystarczy wymienic...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM - Skrajny, negujacy

  Jest pewnym trendem mysli nowozytnej i współczesnej.Spotykamy go chocby w pogladach M. Stirnera, który z pozycji skrajnegoindywidualizmu uznał dobro i zło za wyrazenia nie majace zadnego sensu.Człowiek istnieje poza jakimikolwiek powinnosciami czy nakazami moralnymi.Moze zyc tak, jakby był jedyny na swiecie, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM - Wynikły z absolutyzowania róznych dziedzin życia

  Rozbicie klasycznegozwiazku miedzy verum, bonum i pulchrum zaowocowało w nowozytnosciautonomia i zabsolutyzowaniem poszczególnych dziedzin zycia ludzkiego orazoderwaniem ich od moralnosci.

  A. w dziedzinie polityki głosił N. Machiavelli, przyznajac panstwu i polityceprawo działania poza wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Nauka o przyrodzie

  A. był wybitnym badaczem przyrody w skali wielustuleci. Jego prace przyrodnicze obejmuja szeroki zakres tematyczny—anatomie,fizjologie, medycyne, zoologie i embriologie, botanike, mineralogie, a takzeprzyrodoznawstwo stosowane, jak uprawa ogrodów czy agronomia.

  Naukeo przyrodzie ozywionej rozumie jako dział...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AL - FARABI (Abu Nas.r Muh. ammad ibn Muh. ammad ibn T. arkhan ibn Awzalug (U zlug) al - Farabı)

  Filozof, ur. 870 w Farab (Turkiestan), zm. 950 w Damaszku.A. studiował w Bagdadzie logike pod kierownictwem chrzescijanskichuczonych Yuh. anna ibn Hayl¯ana (zm. 910) oraz Ab¯u Bishr Matt¯a (zm. 940),jednego z tłumaczy Arystotelesa na jezyk arab. Uczył sie takze gramatykiarab., astronomii, muzyki, medycyny i nauk...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /9 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGORYTM

  (średniowieczno-łac. algorithmus, od przydomka perskiego matematykaAbu Gˇ afara Muh. ammada Ibn Mu sà al-Huwarizmı zw. Al-Chwarizmi,zmieniony pod wpływem gr. na arithmos)—dokładny opis postepowania gwarantujacyosiagniecie okreslonego rezultatu w skonczonej ilosci elementarnychkroków.

  Najistotniejsze cechy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /4 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

  (od łac. a—nie, moralis—obyczajny, moralny)—stanowisko,które albo neguje całkowicie istnienie dobra moralnego (a. skrajny), albopodporzadkowuje je innym dobrom (a. umiarkowany, relatywizm).

  A. moze wyrastac z załozen metafizycznych, teoriopoznawczych lub antropologicznych.W pierwszym przypadku neguje sie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Teologia a filozofia

  Stanowisko filozoficzne i teologiczne A. wywodzi siez przekonania, ze wiedza przyrodzona, której całokształt nazywa za Arystotelesemfilozofia, nie grozi konfliktem z teologia, gdyz sa to dziedziny rózne—zarówno co do przedmiotu, celu jak i metody. Teologia mówi w swietle Objawieniao Bogu jako o dobru najwyzszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM - Umiarkowany albo relatywistyczny

  Przypisuje sie sofistom. Wywodziłsie on z ich trudnosci w okresleniu natury poznania i natury człowieka. Zaprzeczylioni mozliwosci poznania obiektywnej prawdy. Skrajne zanegowanieprawdy zostało wyrazone w trzech tezach Gorgiasza:

  a) nic nie jest;

  b) nawetgdyby cos było, nie moglibysmy tego poznac;

  c) nawet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Filozofia bytu

  Filozofie teoretyczna („realna”, w odróznieniu od „moralnej”i „racjonalnej”, czyli etyki i logiki) dzieli A., za Arystotelesem, na:

  a) fizyke,której przedmiotem jest „ciało zmienne” („corpus mobile”);

  b) matematyke, zajmujacasie ilosciowym aspektem rzeczy materialnych;

  c) metafizyke, która badabyt jako byt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt

Do góry