Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Anoksja

  anoksja; niedobór tlenu w tkance mózgu, który jest bardzo czuły na to ograniczenie. Nasilona a. dopro­wadza do utraty przytomności, na­tomiast trwająca 3 — 5 min może spo­wodować nieodwracalne zmiany pato­logiczne w mózgu. A. występuje także w wyniku zatrzymania oddechu, czy­li -> asfiksji'. Dwutlenek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pracy

  analiza pracy; badanie procesu pracy pod względem wymagań (fizycznych, psychicznych i społecznych) stawia­nych pracownikowi, warunków pracy, jej organizacji, przebiegu i niezbędnego wyposażenia (surowców, narzędzi itd.). A. p. dokonuje się dla różnych celów, np. doboru pracowników, szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anomalie somatyczne

  anomalie somatyczne; nieprawidło­wości w budowie ciała. Występują częściej u dzieci upośledzonych umy­słowo, autystycznych oraz przejawia­jących nadmierną pobudliwość. Z po­ważniejszych a. s. wymienić należy zniekształcenia w budowie czaszki i twarzy typowe dla zespołu Crouzona. Towarzyszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza stanowiska pracy (zawodu)

  analiza stanowiska pracy (zawodu); badanie mające na celu zebranie i usystematyzowanie informacji o wykonywanej pracy na danym stanowisku lub w zawodzie. Szczególne znaczenie ma ona w rehabilitacji zawodowej, gdy chodzi o ustalenie, czy na danym stanowisku pracy (zawodzie) może pracować inwalida lub inna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amputacja

  amputacja; amputatio; odcięcie; ope­racyjne usunięcie jakiegoś organu, koń­czyny lub jej części. Rozróżniamy: a. otwartą — odjęcie kończyny z pozo­stawieniem rany pooperacyjnej, zam­knięcie rany następuje w późniejszym terminie, lub też rana goi się przez ziarninowanie, oraz a. zamkniętą —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anoreksja

  anoreksja; anorexia nervosa; brak łaknienia na tle psychogennym, opisa­ny po raz pierwszy przez angielskiego lekarza W. Gulla (1874). A. jest uwarunkowana, podobnie jak i inne zaburzenia psychosomatyczne, przeży­wanymi konfliktami. Do a. mogą dołączyć się zakłócenia funkcji wegeta­tywnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaksagoras Z KLADZOMEN (Azja Mniejsza)

  Syn Hegesibulosa,żył w latach 500/499—428/427 przed Chr.

  Wg przekazów bio- i doksograficznych—porzucił rodzinny majatek by poswiecicsie filozofii. Niektórzy z doksografów nazywaja go uczniem lub towarzyszemAnaksymenesa, co wskazuje na jego zwiazki z jonska filozofia natury.

  Na fakt, iz jako pierwszy z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /6 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA

  Zróznicowany pod wzgledem metodologicznymi tresciowym kierunek filozofii współczesnej, zapoczatkowany w WielkiejBrytanii na poczatku XX w. (G. E. Moore, B. Russell), opozycyjny do spekulatywnejfilozofii idealistycznej, rozwijany w rozmaitych wariantach przede wszystkimw krajach anglojezycznych (zwł. w Stanach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA - Rozwój

  Wpierwszej fazie a. f. była forma sprzeciwu wobec neoheglowskiejmetafizyki, uprawianej w Anglii m.in. przez F. H. Bradleya i J. M. McTaggarta.Zarówno Moore, jak i Russell nie mogli sie zgodzic z idealizmem tejmetafizyki oraz ze sposobem jej uprawiania. Wg Moore’a dotychczasowi filozofowienie przywiazywali...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /10 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALITYCZNA FILOZOFIA - Metody

  Są układem zabiegów powszechnie uznawanych za racjonalne:zestawienia danych doswiadczenia, teoretycznego opisu elementów kompetencjijezykowej, interpretacji jezykowej, interpretacji wyników nauk szczegółowych,rozumowania, eksperymentów myslowych. W metodach analitycznych unikasie korzystania z kontrowersyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /koles8181000xd Dodano /19.12.2012 Znaków /2 961

  praca w formacie txt

Do góry