Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Abazja

  Abazja, zaburzenie lub utrata zdolności chodzenia. A. stanowi formę —+ ataksji chodu. A. występuje w iiszkodzeniach piata czołowego mózgu, móżdżku lub szlaku nerwowego czołowo-mostowo--móżdżkowego. Może także powstać na podłożu psychogennym (w nerwicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afereza

  [aphei esis); nazwa pochodzi od greckiego słowa apheresis - usuwanie. A. są to zabiegi medyczne polegające na usuwaniu dla celów preparatywnych lub leczniczych składowych krwi (hemafereza), osocza (—» plazmafereza), leukocytów (leukafe-reza), limfocytów (limfocytafereza), gra-nulocytów (granulocytafereza)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja noworodka

  adaptacja noworodka (adaptatio neonati, neonate adaptation); przystosowanie się organizmu dziecka do życia pozamacicznego. W a.n. można wyróżnić 3 grupy procesów: 1) zachodzące bezpośrednio po porodzie, których celem jest podjęcie czynności życiowych; 2) stopniowo rozwijające się czynności biologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

  Przedstawiając problematykę żywienia w aspekcie zdrowia publicznego nie sposób pominąć bezpieczeństwa żywności występujących w tym zakresie zagrożeń i sposobów ich ograniczania.

  Rozpoczynające tę część podręcznika, omówienie zatruć i zakażeń pokarmowych jako problemu społecznego świadomie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny

  Od wielu lat zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz biegunki wirusowe, szczególnie u małych dzieci, stanowi.} poważny problem społeczny w wielu krajach. Jest to związane m.in. z narastaniem dystansu ekonomicznego pomiędzy biednymi i bogatymi, szerokim stosowaniem antybiotyków w hodowli zwierząt i przenoszeniem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia mikrobiologiczne

  Zatrucia i zakażenia mikrobiologiczne są najbardziej powszechne pośród wszystkich chorób przenoszonych na drodze pokarmowej. Przyczyną zatruć pokarmowych o charakterze bakteryjnym mogą być:

  o bakterie chorobotwórcze, które mogą się rozwijać i namnażać w przewodzie pokarmowym, powodując negatywne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /11 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia chemiczne

  Zanieczyszczenia chemiczne żywności mog;j być konsekwencją głównie skażenia środowiskowego - powietrza, woily i gleby, niewłaściwego stosowania nawożenia mineralnego oraz chemicznych śndków ochrony roślin.

  Najczęściej spotykane kontaininanty żywności to: metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE ZATRUĆ I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

  Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie wskazuje, że mimo tendencji malejących, zatrucia i zakażenia pokarmowe stanowią znaczący odsetek wszystkich zachorowań. Obserwacja wieloletnich trendów dowodzi, że wyraźnie wzrasta liczba zakażeń wirusowych, podczas gdy zakażenia bakteryjne oraz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

  Podstawowym celem znakowan a żywności jest przekazanie konsumentowi obiektywnych informacji dotyczących jakości oferowanego produktu, jego wartości odżywczej, przeznaczenia i zastosowania. Na podstawie tych informacji konsument może uświadomić sobie, na ile oferowany mu produkt jest dla niego bezpieczny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /7 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPLEMENTY DIETY JAKO ŚRODKI SPOŻYWCZE

  Suplementy diety to środki spożywcze służące do uzupełniania diety składnikami odżywczymi, takimi jak witaminy, składniki mineralne, aminokwasy czy kwasy tłuszczowe. W skład suplementów mogą wchodzić także substancje wykazujące inny efekt fizjologiczny, które są uzyskiwane z roślin, ich części...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /9 754

  praca w formacie txt

Do góry