Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sport rekreacyjny a choroba przeciążeniowa kręgosłupa

  Pod pojęciem sportu rekreacyjnego rozumiem pozazawodowe zajęcia ruchowe możliwe do uprawiania i w praktyce stosowane przezjak najszerszą populację wiekową ludzi, najlepiej od dzieciństwa po wiek zaawansowany. Łączy on element aktywności fizycznej z odprężeniem psychicznym, zabawą, zawiera wartości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie zawodów związanych z pozycją stojącą

  Zawody wymagające zupełnie nieruchomego stania należą do stosunkowo rzadkich i spotyka sieje głównie w przemyśle - przy obsłudze niektórych maszyn (ślusarze, obsługa tokarek, szlifierek itp.). Najczęściej praca stojąca wiąże się z koniecznością poruszania się (np.włókniarki), schylania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie zawodów związanych z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów

  Wykonywanie pracy związanej z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem przeciążenia i uszkodzenia kręgosłupa. Stąd konieczność przyswojenia sobie i przestrzegania zasad bezpiecznego podnoszenia ciężkich przedmiotów podanych we wcześniejszych rozdziałach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przeciążeniowa u rolników

  Uwagi dotyczące specyfiki dolegliwości bólowych u rolników są w znacznej mierze oparte na obserwacjach własnych. Umożliwiłaje wieloletnia praca w rolniczym regionie Kielecczyzny, gdzie spełniałem rolę lekarza „pierwszej pomocy", do którego z problemami kręgosłupowymi zwracali się okoliczni rolnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /13 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy odżywiania, papierosy, alkohol jako czynniki ryzyka choroby przeciążeniowej

  Na obniżenie jego jakości i wydolności biologicznej może wpływać ogromna ilość zróżnicowanych czynników. Jedynie nieliczne z nich są w jakiś sposób zależne od świadomego zachowania się człowieka. Zmiana sposobu odżywiania i unikania nałogów do nich właśnie należy.

  Znajomość wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /7 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciążenia kręgosłupa a współżycie seksualne

  Temat powyższy, aczkolwiek mogący nasuwać określone skojarzenia odnośnie wywoływania przeciążeń, kręgosłupa „ekscesami" seksualnymi, ma zwrócić uwagę na dobroczynne oddziaływanie satysfakcjonującego życia seksualnego na czynność narządu ruchu, w tym kręgosłupa. Ponadto ma na celu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /5 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport wyczynowy a przeciążanie kręgosłupa

  Według opinii wielu lekarzy, sport wyczynowy w aktualnych, doprowadzonych do wynaturzenia formach, pozbawiony jest jakichkolwiek relacji ze zdrowiem, poza tą, że z reguły prowadzi do jego utraty.

  Wybór zawodu sportowca wiązać się więc musi ze świadomością „pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia" i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie zawodów związanych z pozycją siedzącą

  Przedstawione poniżej uwagi dotyczą zawodów, w których zasadnicze czynności wykonywane są w pozycji siedzącej. Obejmują one zarówno zajęcia, które zaliczamy do kategorii prac umysłowych, jak i niektóre prace fizyczne, a także czynności, które mają cechy i jednych, i drugich. Przeciążenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom w czasie pochylania się, prostowania i podnoszenia przedmiotów z ziemi

  Pochylanie się, sięganie rękami do ziemi, podnoszenie przedmiotów i wiele innych czynności życiowych człowiekajest związane ze zginaniem i prostowaniem tułowia. Ruchy te sąjednymi z najczęściej wykonywanych aktywnych czynności kręgosłupa. Są one jednocześnie ruchami szczególnie obciążającymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów

  Przy podnoszeniu, przenoszeniu, przekładaniu ciężkich przedmiotów obowiązują ogólne zasady podane w rozdziale o pochylaniu i prostowaniu tułowia. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w czasie podnoszenia ciężarów powstają w kręgosłupie ogromne obciążenia. Przykładowo, przy nieprawidłowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /2 893

  praca w formacie txt

Do góry