Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Test Kerniga

    Wskazuje na podrażnienie korzenia nerwowego.

    Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Choremu poleca się zgiąć kończynę w stawie biodrowym i kolanowym. W pierwszej części testu badający stara się biernie wyprostować staw kolanowy, w drugiej części pacjent jest proszony o wykonanie czynnego wy prostu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /617

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test Dawbarna

    Wskazuje na zapalenie kaletki podbarkowej.

    Wykonanie: Podczas gdy jedną ręką badający odwodzi, ze średniego odwiedzenia, kończynę górną pacjenta, drugą ręką bada palpacyjnie przestrzeń podbarkową od strony brzuszno-bocznej.

    W czasie biernego odwodzenia ramienia do 90° badający wywiera punktowy...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /613

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test poruszania się na piętach lub palcach

    Różnicowanie i ocena uszkodzeń nerwów lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

    Wykonanie: Pacjenta prosi się, aby początkowo stanął na piętach, a następnie na palcach i, jeśli to możliwe, wykonał kilka kroków.

    Interpretacja: Trudności, brak możliwości stania lub poruszania się na palcach świadczą o...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /661

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Objaw Lasegue'a-Moutauda-Martina (skrzyżowany objaw Lasegue'a)

    Wskazuje na podrażnienie korzeni nerwowych.

    Wykonanie: Badający podnosi wyprostowaną w stawie kolanowym, nie sprawiającą dolegliwości bólowych, kończynę dolną.

    Interpretacja: W przypadku wypadnięcia dysku i podrażnienia korzenia nerwowego, w czasie unoszenia zdrowej kończyny może dojść do...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /426

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Objaw zapalenia kaletki

    Wyjaśnienie przyczyn bólów barku.

    Wykonanie: Palcem wskazującym i środkowym należy zbadać palpacyjnie od strony bocznej i brzusznej okolice pod wyrostkiem barkowym.

    (Przestrzeń pod barkową można poszerzyć przez wykonanie wyprostu lub niewielkiego przeprostu ramienia pacjenta oraz zepchnięciu ku...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /691

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Staw barkowy

    W ostatnich latach znaczną uwagę poświęca się chorobom w okolicy barku. Ich przyczyną jest starzenie się społeczeństwa z towarzyszącymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu ramiennego i dolegliwościami ze strony struktur okołostawowych oraz intcnsyfiJ kacja i rozprzestrzenianie się aktywności sportowej...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /2 757

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test Bragarda

    Wskazuje na ucisk korzeni nerwowych - różnicowanie między rzeczywistym i rzekomym objawem Lasegue'a.

    Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego obejmuje piętę, a druga chwyta od strony brzusznej staw kolanowy. Wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę unosi się wolno ku górze. Przy...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 089

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

    Uszkodzenie pierścienia rotatorów objawia się dolegliwościami bólowymi o~ mniej lub bardziej wyrażonym osłabieniem funkcji kończyny górnej.

    W ostrej fazie bólowej na podstawie badania zwykle trudno uzyskać dane umożł wiające różnicowanie uszkodzenia pierścienia rotatorów z dolegliwościami staw u bar...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /3 426

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Szybki test dla oceny złożonego ruchu w stawie

    Wykonanie: W celu wy konania szybkiego testu oceniającego ruchomość stawu bar kowego prosi się chorego, aby ręką za głową dotknął górnego brzegu przeciwległej łopatki. Następnie ręką za plecami powinien sięgnąć od pośladków do dolnego brzegu przeciwległej łopatki.

    Interpretacja: Jeżeli przy...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /538

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Różnicujący test Laseguea

    Różnicowanie miedzy rwą kulszową i schorzeniem stawu biodrowego.

    Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego obejmuje piętę, a druga od strony brzusznej staw kolanowy. Wyprostowaną w staw ic kolanowym kończynę dolną wolno unosi się do punktu, gdy u chorego pojawią się dolegliwości...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 272

    praca w formacie txt

Do góry