Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Test zgięcia w płaszczyźnie poziomej Thompsona i Kopella (cross body action)

  Wykonanie: Pacjent stoi. Chory kończyną górną odwiedzioną do kąta 90° w stawie ramiennym wykonuje maksymalne zgięcie w płaszczyźnie poziomej przed tułowiem.

  Interpretacja: Tępe, zlokalizowane głęboko bóle nad górnym brzegiem łopatki w dole nadgrzebieniowym i tylno-boczne łopatki, promieniujące do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test dłoni zwróconej ku górze (palm up test)

  Test prowokujący ból ze strony ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego.

  Wykonanie: Chory odwodzi kończynę górną do 90° i zgina w płaszczyźnie czołowej do 30° oraz zwraca dłoń ku górze. Następnie wbrew naciskowi skierowanemu od góry ku dołowi, wywieranemu przez rękę badającego na odwrócone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test forsownego przywodzenia w płaszczyźnie poziomej

  Wykonanie: Kończyna górna po stronie chorej jest odwodzona do kąta 90° i przyciągana w płaszczyźnie poziomej ku stronie zdrowej (forsowne przywodzenie).

  Interpretacja: Bóle w stawie barkowo-obojczykowym świadczą o występujących iv nim zmianach patologicznych lub o przednim zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test forsownego przywodzenia zwisającej kończyny górnej

  Wykonanie: Badający jedną ręką chwyta chorą kończynę górną w okolicy ramienia, a drugą rękę układa na przeciwnym barku, stabilizując obręcz kończyny górnej. Następnie wykonuje czynne przywodzenie zwisającej, chorej kończyny górnej za plecami w brew oporowi pacjenta.

  Interpretacja: Bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesny łuk

  Wykonanie: Z pozycji pośredniej wykonywane jest bierne i czynne odwodzenie ra-, mienia.

  Interpretacja: Bóle przy odwodzeniu w zakresie między 70 i 120° (ryc. 75 b) świadczą o uszkodzeniu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, które w tym czasie jest uciskane między guzkiem większym i wyrostkiem barkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test mięśnia obłego

  Wykonanie: Chory stoi przyjmując swobodną pozycję. Od tylu oceniane jest ustawienie rąk.

  Interpretacja: Mięsień obły większy odpowiada za wewnętrzną rotację ramienia. W przypadku jego przykurczu chore ramię jest utrzymywane w rotacji wewnętrznej, a dłoń w porównaniu z przeciwną stroną jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test ciasnoty Neera

  Wykonanie: Jedną ręka badający stabilizuje łopatkę, podczas gdy drugą nagle unosi kończynę górną pacjenta do przodu i przyśrodkowo (przywodzi ją) powyżej płaszczyzny poziomej.

  Interpretacja: Przy dodatnim objawie ciasnoty dochodzi do zwężenia przestrzeni podbarkowej albo uderzenia chorej strefy o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test mięśnia podgrzebieniowego

  Wykonanie: Test może być wykonany u chorego w pozycji siedzącej i stojącej.

  Najlepiej jeżeli zostanie przeprowadzony obustronnie. Ramiona pacjenta zwisają wolno, stawy łokciowe są zginane do kąta 90°, lecz nie przylegają bezpośrednio do tu-lowia. Badający układa swoje dłonie na grzbietach rąk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test ciasnoty Hawkinsa i Kennedyego

  Wykonanie: Jedną ręką badający fiksuje lopalkę, podczas gdy drugą przywodzi (zbliża do przeciwnej strony tułowia) kończynę górną chorego, ustawioną w zgięciu w stawie ramiennym do kąta 90° i rotacji wewnętrznej.

  Interpretacja: Dodatni objaw ciasnoty spowodowany jest przez uderzenie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw opadającego ramienia (drop-arm)

  Wykonanie: U siedzącego chorego wyprostowane ramię jest biernie odwodzone do kąta ok. 120°. Pacjent powinien utrzymać tę pozycję bez podpierania, a następnie powoli opuścić kończynę.

  Interpretacja: Osłabienie utrzymywania ramienia bez lub z bólami, lub jego nagłe opadnięcie świadczy o uszkodzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry