Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Test Bóhlera-Krómera

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego stabilizuje od boku do, a druga chwyta kostkę przyśrodkową. Przy wymuszonym odwiedzeniu (koślawo-ci) podudzia staw kolanowy jest zginany i prostowany.

  Ręce chwytają za kostkę boczną i udo od strony przyśrodkowej i wykonują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test odwodzenia-przywodzenia (test koślawienia-szpotawienia)

  Test len stosuje się do oceny przyśrodkowej i bocznej stabilności stawu kolanowego.

  Wykonanie: Chory leży na plecach. Badający obejmuje obiema rękami staw kolanowy na wysokości nasady bliższej kości piszczelowej i jednocześnie ocenia szparę stawową. Dalsza część podudzia jest u fiksowana między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Merke'a

  Wykonanie: Pacjent obciąża chorą kończynę dolną. Staw kolanowy jest lekko zgięty, a stopa fiksowana przez badającego. Druga kończyna dolna jest lekko unoszona i pacjentowi poleca się rolować udo na zewnątrz i do wewnątrz. Jak przy objawie Steinmanna I - ruchy rotacyjne są wykonywane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Lachmanna (szufladka w pobliżu wyprostu)

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach ze zgiętym stawem kolanowym do 15-30°. Jedną ręką badający chwyta udo, a drugą pociąga do przodu podudzie. Mięsień czwo-rosłowy i zginacze kolana muszą być całkowicie rozluźnione.

  Interpretacja: Przy uszkodzeniach więzadła krzyżowego można stwierdzić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rosera-Ortolaniego-Barlowa

  Ocena niestabilności stawu biodrowego (okres noworodkowy).

  Wykonanie: U dziecka leżącego na plecach jedna kończyna jest silnie zginana i stawie biodrowym, co powoduje ufiksowanie miednicy. Druga ręka obejmuje staw olanowy i udo w taki sposób, aby palce leżały na krętarzu, a kciuk pod fałdem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test obronny Fairbanka

  Wskazuje na zwichnięcie rzepki.

  Wykonanie: W pozycji na plecach, przy wyprostowanym stawie kolanowym i rozluźnionych mięśniach uda, badający stara się naśladować przebieg zwichnięcia rzepki, spychając ją kciukami do boku. Następnie chory jest proszony o zgięcie stawu kolanowego.

  Interpretacja: W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Galeazzi-Ellisa

  Ocena różnicy długości kończyn dolnych.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, stawy kolanowe są zgięte do kąta prostego, stopy ustawione płasko. Badający ocenia od przodu i boku ustawienie obu stawów Janowych.

  Interpretacja: W warunkach fizjologicznych stawy kolanowe znajdują się na tym mym poziomie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Dreyera

  Ocena uszkodzenia ścięgna mięśnia czworogłowego uda na górnym brzegu rzepki

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Poleca mu się unieść wyprostowaną kończy nę. Jeżeli chory nie jest w stanie tego wykonać, badający stabilizuje obiema rękam ścięgno mięśnia czworogłowego proksymalnie do rzepki i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw sztywności prostowników biodrowo-lędźwiowych

  Wskazuje na chorobę rdzenia i krążków międzykręgowych u dzieci.

  Wykonanie: Dziecko w pozycji na plecach. Badający podnosi wyprostowane kończyny.

  Interpretacja: .leżeli przy podnoszeniu obu kończyn dochodzi do odruchowego utrzymywania obu stawów biodrowych w wyproście, świadczy to o uszkodzeniu rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ląkotka

  Ląkotki odgrywają istotną rolę w czasie ruchów stawu, zapewniają jego stabilność iraz dodatkowo umożliwiają korzystne przenoszenie i rozpraszanie obciążeń między ;ością udową i piszczelową. Uszkodzenia ląkotek polegają na ich przerwaniu lub ode-waniu od torebki. Ze względów anatomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt

Do góry