Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Albinizm

  (tlbnismus, albinism); bielactwo wrodzone, nieprawidłowość zabarwienia skóry, włosów i oczu wskutek braku barwnika, melaniny. Przyczyną jest —> blok metaboliczny wytwarzania melaniny spowodowany brakiem odpowiednich enzymów. Charakterystyczne objawy: jasna skóra, białe włosy, różowo zabarwione tęczówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksja

  {alexid)) ślepota słowna, ślepota na słowo czytane. Stanowi odmianę —> agno-zji wzrokowej. Przy prawidłowej ostrości wzroku chory traci zdolność rozpoznawania liter lub odczytania słowa pomimo rozpoznania poszczególnych liter. A. związana jest z uszkodzeniem ośrodka w płacie ciemieniowym półkuli mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akatyzja

  [akatysia); niemożność siedzenia w bezruchu, połączona z przymusem ustawicznego poruszania kończynami, zmieniania pozycji ciała, wstawania. A. jest jednym z objawów zespołu pozapiramidowego w —► chorobie Parkinsona. Występuje również jako objaw' uboczny długotrwałej terapii lekami psychotropowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergia

  (iallergia, allergy); zaburzenie chorobowe będące wyrazem nadwrażliwości, czyli nieprawidłowej wrażliwości organizmu człowieka na określone czynniki zewnętrzne. Nazwa a. zaproponowana została przez Pirąueta w 1906 r. na określenie całości zjawisk nadwrażliwości [wraz z odpornością) powstających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afty

  Caphthae, canker sores); przyczyna a. jest nieznana, przebieg nawrotowy. Objawy: drobne, owalne nadżerki o żółtawym, sa-dłowratym dnie, otoczone żywoczerwoną obwódką, bolesne, umiejscowione na błonie śluzowej jamy tistnej, rzadziej w okolicy narządów płciowych. Leczenie ze względu na nieustaloną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agnozja

  (iagnosia); zaburzenie z grupy tzw. wyższych czynności nerwowych; polega na nierozpoznawaniu zjawisk zachodzących w otoczeniu pomimo prawidłowej czynności narządów' zmysłów'. A. powstaje wskutek uszkodzenia ośrodków percepcji w mózgu w przebiegu udarów, guzów, urazów lub zwyrodnienia. A. wzrokowa polega na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agonia

  (agonia, agony); różnie trwający (patrz —> śmierć nagła i —* śmierć powolna) okres poprzedzający proces umierania (—> śmierć), w którym dochodzi do postępującej niewydolności podstawowych układów narządowych organizmu kończącej się zatrzymaniem oddychania i krążenia krwi, czyli —» śmiercią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akomodacja oka

  akomodacja oka (accommodation); zmiana siły załamywania układu optycznego oka. Związana jest głównie ze zmianą kształtu soczewki. W czasie patrzenia na przedmioty bliskie skurcz mięśnia rzęskowego powoduje, że soczewka przyjmuje kształt kulisty. Zmniejsza to promień przedniej krzywizny, zwiększając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aberracja chromosomowa

  aberracja chromosomowa [—, chromosome aberration); każda nieprawidłowość dotycząca struktury lub liczby —> chromosomów. A.ch. może być strukturalna, jeśli oznacza zaburzenie budowy chromosomu, łub liczbowa, jeśli w komórce jest nieprawidłowa liczba chromosomów. (J.K.)

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afirmacja

  psych<rterapeutyczna (-, psychotherapeutical affirmation); technika oddziaływania na psychikę poprzez wprowadzanie nowego, pozytywnego sposobu myślenia. Zbudowanie a., czyli zdania wprowadzającego myśl, nie jest prostym odwróceniem myśli negatywnej na pozytywną. Istotą a. jest spojrzenie na problem od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry