Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Test tylnej szufladki przy zgięciu stawu kolanowego do 90° - tylny test Lachmanna

  Wykonanie: Test tylnej szufladki w zgięciu i w pobliżu wyprostu wykonuje się podobnie jak szufladkę przednią, jednak kierunek przemieszczania jest skierowany do tylu i ocenia się go w neutralnej, wewnętrznej i zewnętrznej rotacji podudzia.

  Interpretacja: Izolowana niestabilność tylno-boczna powoduje w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przyśrodkowego przesunięcia (medialer Shift test)

  Wykonanie: Badający fiksuje między przedramieniem i talią ustawione prawie w wyproście podudzie pacjenta, oceniając przyśrodkowe lub boczne przemieszczanie się piszczeli. W celu zbadania przyśrodkowego przemieszczania układa rękę nieco dy-stalnie od szpary stawowej, przyśrodkowo na podudziu. Druga ręka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynny test Lachmanna

  Wykonanie: Leżącego na plecach pacjenta prosi o wyprostowanie kończyny z jednoczesnym uniesieniem stopy z kozetki. Badający pochyla się, aby jego oczy znalazły się na wysokości stawu kolanowego dla lepszej możliwości oceny konturów guzowatości kości piszczelowej i więzadla rzepki. Wykonywane jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrócony test Pivot-Shift Jakoba - test do oceny tylno-bocznej niestabilności rotacyjnej

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, badający stoi po stronie uszkodzonej kończyny dolnej. Jedną ręką obejmuje stopę, a drugą układa na zewnętrznej stronie podudzia w dole podkolanowym. przy czym kciuk jest ułożony na głowie strzałki i wywołuje koślawienie. Staw kolanowy jest zgięty do kąta 70-80°...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łagodny test Pivot-Shift (soft Pivot-Shift test)

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający obejmuje jedną ręką stopę, a drugą łydkę. Początkowo staw kolanowy jest lekko i ostrożnie na przemian zginany i prostowany w celu zmniejszenia obawy chorego i odruchowego napięcia mięśni. Staw biodrowy jest odwodzony, stopa utrzymywana w pozycji neutralnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przedniej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do 90°

  Test przedniej szufladki dla oceny integralności przedniego więzadla krzyżowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach ze zgiętym stawem biodrowym do 45° i kolanowym do 90°. Pośladkiem badający fiksuje stopę chorego w określonej przez siebie rotacji. Obiema rękami obejmuje nasadę kości piszczelowej i przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Martensa

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający stoi bocznie od strony chorej kończyny. Jedną ręką fiksuje podudzie od tyłu, dystalnie w stosunku do stawu kolanowego; palec wskazujący leży na strzałce. Podudzie chorego jest fiksowane między przedramieniem i talią oraz. jednocześnie jest koślawione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test maksymalnej szufladki Jakoba

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, staw kolanowy zgięty do kąta 50-60°. Nasada kości piszczelowej jest maksymalnie podwichana do przodu przed przedramię badającego (ręka obejmuje od przodu drugi staw kolanowy). Drugą ręką badający obejmuje jednocześnie nasadę kości piszczelowej i ocenia palpacyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Loseego

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego obejmuje od strony bocznej staw kolanowy w taki sposób, aby kciuk znalazł się za głową strzałki, a pozostałe palce na rzepce. Drugą ręką chwyta od przyśrodka podudzie powyżej górnego stawu skokowego. W przeciwieństwie do innych, brzusznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Cabota

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Zgięta w stawie kolanowym chora kończyna dolna jest układana na bliższej części podudzia drugiej kończyny. Lewa ręka badającc-"O obejmuje staw kolanowy i bada palpacyjnie kciukiem boczną szparę stawową. Druga ręka obejmuje podudzie, nieco proksymalnie od stawu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt

Do góry