Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Łagodny tylno-boczny test szufladki

  Wykonanie: Pacjent siedzi na kozetce i pozwala swoim rozluźnionym kończynom dolnym zwisać nad jej brzegiem. Stopa chorej kończyny jest lekko podpierana udem badającego. Obejmuje on obiema rękami bliższą nasadę kości piszczelowej i spychają opuszkami kciuków w kierunku grzbietowym.

  Interpretacja:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Strunsky'ego

  Test prowokujący dla oceny metatarsalgii

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Stopy wiszą na zewnątrz kozetki. Badający obejmuje od strony obu paluchów kleszczowo pozostałe palce i wykonuje zgięcie po-deszwowe w stawach śródstopno-paliczkowych.

  Interpretacja: W przypadku przew leklego podrażnienia okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test opadania do tyłu pod wpływem grawitacji (gravity sign recurvatum test)

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, biodro i kolano zgięte do kąta 90°. Jedna ręka badającego obejmuje podudzie, a druga stabilizuje powyżej rzepki staw kolanowy, a następnie go uwalnia.

  Interpretacja: Przy uszkodzeniu tylnego więzadla krzyżowego piszczel opada grzbietowo (grzbietowo zwisa).

  Uwaga: Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przemieszczania palucha

  Badanie niestabilności w stawie śródstopno-paliczkowym palucha.

  Wykonanie: Jedna ręka badającego fiksuje od strony przyśrodkowej pr/.odostopie, a druga obejmuje od strony dystalnej paliczek podstaw ny palucha i przesuwa jego podstawę podeszwowo i grzbietowo w stosunku do głowy kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test zewnętrznej rotacji i przeprostu Hughstona

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Obie jego kończyny są unoszone za przodo-stopia przy pełnym rozluźnieniu mięśni czworoglowych.

  Interpretacja: Przy niestabilności tylno-bocznej dochodzi do przeprostu i szpotawego ustawienia stawów kolanowych, podczas gdy piszczel jednocześnie rotuje się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test „chrupania"

  Wskazuje na paluch sztywny.

  Wykonanie: W luźno zwisającej siopie jedną ręką obejmuje się od strony dalszej paliczek podslawny palucha; w tym czasie kciuk znajduje się po jego stronie wyprost-nej. a pozostałe palce po podeszwowej. Drugą ręką od strony bocznej fiksowane jest przodostopic, gdy kciuk leży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Godfreya

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Oba stawy kolanowe i biodrowe zgina się do kąta 90°. Podudzia są podtrzymywane przez badającego i jednocześnie wywierany jest nacisk, skierowany grzbietowo na guzowatość piszczeli uszkodzonego stawu kolanowego.

  Interpretacja: Już w pozycji wyjściowej widoczne jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt Gansslena

  Wyjaśnienie bólów przodoslopia.

  Wykonanie: Głowy kości śródstopia są fiksowane w jednej płaszczyźnie między położonymi podeszwowo palcami i położonymi grzbietowo kciukami jednej ręki. Druga ręka stara się wywołać boczny kleszczowy ucisk na I i V głowę kości śródstopia.

  Interpretacja: Bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamiczny tylny test przemieszczenia

  Wykonanie: Badający zgina staw biodrowy i kolanowy u chorego leżącego na plecach do kąta około 90°. Staw kolanowy jest utrzymywany w pośredniej rotacji. Jedna ręka badającego leży na udzie stawiając opór, podczas gdy druga wolno prostuje staw kolanowy.

  Interpretacja: Przy osiągnięciu ok. 20° zgięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test skurczu mięśnia czworogtowego

  Test do oceny uszkodzenia więzadla krzyżowego tylnego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Uszkodzona kończyna dolna jest zginana w stawie kolanowym do 90° i ustawiana w zewnętrznej rotacji. Pacjentowi poleca się napiąć mięsień czworoglowy i unieść kończynę z kozetki.

  Interpretacja: Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt

Do góry