Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Test ucisku pięty

  Ocena złamania kości piętowej.

  Wykonanie: Stopa jest symetrycznie ściskana między kłębami kciuków badającego.

  Interpretacja: Przy złamaniu kości piętowej chorzy odczuwają silne beile w okolicy pięty. Złamania kości piętowej występują głównie u chorych ze znaczną osteoporo-zą. Tacy chorzy ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Colemana

  Badanie giętkości (elastyczności) przy zniekształceniach tylosiopia.

  Wykonanie: Pacjent podczas badania słoi. Zależnie od wielkości i rodzaju zaburzenia Stopy przy teście po stronie bocznej pod pietę i boczny brzeg stopy podkładane s;| różnej wysokości drewniane bloczki w laki sposób, aby I kość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Tinela

  Wskazuje na zespól lunelu stepu.

  Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu ze zgiętym do 90° stawem kolanowym. Młotkiem neurologiczny ni badający opukuje nerw piszczelowy za kostką przyśrodkową.

  Interpretacja: Bóle i zaburzenia czucia na podeszwie stopy świadczą o zespole lunelu stepu. W tej chorobie mamy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test giętkości (elastyczności) stopy

  Ocena przykurczonej lub wiotkiej slopj plasko-koślawej.

  Wykonanie: Pod pojęciem stopy plasko-koślawej rozumiem) zniekształcenie, w którym przyśrodkowe sklepienie jesl spłaszczone, a pięta jest ustawiona koślawo. Stop) można obserwować z boku ora/ od stron) pięły podczas siania na równym podłożu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw mankietu

  Wskazuje na zespól tunelu stepu.

  Wykonanie: Chory leży na plecach. Ponad kostkami zakładany jesi mankiet aparatu do mierzenia ciśnienia krwi i pompowany powyżej wartości ciśnienia skurczowego krwi.

  Interpretacja: Jeżeli w wyniku ucisku trwającego ponad minutę pojawią się bóle i męczące zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test korekcji przywiedzenia przodostopia

  Wykonanie: Dziecko leż) na plecach. Badając) obejmuje jedną ręką chorą stopę, a drugą siara się kciukiem ułożonym po stronie przyśrodkowej przodostopia skorygować prz) wiedzenie.

  Interpretacja: Jeżeli len manewr umożliwia odpowiednią korekcję pr/.odostopia w stosunku do linii środkowej ora/...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia postawy

  Pr/y wyprostowanej postawie ciała oceniamy nie tylko ustawienie kręgosłupa i tułowia, lecz również czynną pracę mięśni. Wyróżnić można postawę swobodną i napiętą. Postawa napięta polega na wyprostowanym ustawieniu, jest postawą gotowości lub oczekiwania, ze zrównoważoną funkcją sil...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boczny (przyśrodkowy) test stabilności stawu skokowego

  Wykonanie: chory leży na plecach. Jedną ręką badając) obejmuje od strony grzbietowej podudzie « pobliżu kostek. Drugą ręką chwyta od Koku śródstopie i stara się przez supinację rozewrzeć staw skokowy. Przy badaniu przyśrodkowego aparatu wię-zadlow ego badający obejmuje śródstopie od strony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Krausa-Webera

  Badanie wydolności mięśni tułowia i miednic) w utrzymywaniu postawy.

  Wykonanie A: Pacjent leży na plecach /. wyprostowanymi kończynami i stopami, ręce ułożone za karkiem. Następnie poleca mu się podnieść wyprostowane kończyny o 25 cm i tę wysokość utrzymać przez 10 sekund (test dla dolnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Grifki

  Ocena objawów stopy poprzecznie płaskiej.

  Wykonanie: l'o biernym wyproście grzbietowym palców stopy badający naciska od strony podeszwowej i dalszej w kierunku osi długiej na głowy kości śródstopia w stawach śródstopno- palcowych.

  Interpretacja: Obciążenie wywołane naciskiem odpowiada początkowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry