Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Młodsi eleaci - Melissos z Samos

  Drugim przedstawicielem szkoły eleackiej jest Melissos z Samos. Wsławił sięon jako dowódca floty samijskiej, która zadała flocie ateńskiej klęskę pod Samosw roku 441/440 przed Chrystusem. Był uczniem Parmenidesa, ale możliwejest, że należał także do szkoły jońskiej. Melissos napisał rozprawę O...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkmajon z Krotonu

  Tradycja przedstawia go jako zwolennika tezy, że dusza jest nieśmiertelna. Byłtwórcą psychologii doświadczalnej. Alkmajon uważał mózg za ogólne sensorium(centralny organ zmysłowy) i dokonywał badań doświadczalnych przeprowadzającsekcje. Dostrzegał różnicę między zmysłami i umysłem.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie - Anaksymenes

  Urodził się około roku 585, a zmarł około 525 r. przed Chrystusem. Należy niewątpliwiedo szkoły z Miletu. Napisał dzieło O naturze (Ilepi (pwecoc).Przyjmuje stanowisko zbliżone do tego, które zajął jego towarzysz Anaksymander.Twierdzi, że świat jest bezkresny, a ruch wieczny. Niemnieju Anaksymenesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofowie eklektyczni

  Zanim przejdziemy do wielkiego systemu atomistycznego, omówmy grupę filozofóweklektycznych, nie tworzących szkoły.Hippon z Samos (lub z Krotonu) należał do italskiej szkoły medycznej.Żył i działał współcześnie z Empedoklesem oraz Anaksagorasem. Jest onw swych poglądach zależny od szkoły z Miletu, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empedokles z Akragas

  Urodził się około 490 r. przed Chrystusem w Akragas na Sycylii, a zmarł okołoroku 430. Wiemy, że brał czynny udział w polityce i był przywódcą ruchu demokratycznegow Akragas. Przekazy zgodnie twierdzą, że Empedokles był cudotwórcą,znachorem i czarnoksiężnikiem. Był więc przedstawicielem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /14 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia grecka i orfizm

  Właściwej formy życia religijnego Greków nie należy poszukiwać w oficjalnymkulcie czy w krytycznych poglądach myślicieli. Najwyższy poziom starożytneżycie religijne osiąga w misteriach, które są uczestnictwem nie tylko w tajemnicy,ale i w wydarzeniach z życia czczonego bóstwa.

  W pewnym sensie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaksagoras z Klazomenai

  Pochodził z jońskiego miasta Klazomenai (ur. ok. 500 r., f ok. 428 r. przed Chrystusem).Porzucił majątek i sprawy doczesne, aby oddać się całkowicie życiu filozoficznemu.Podobno, gdy zarzucono mu, że nie dba o swoją ojczyznę, miałwskazać na niebo i powiedzieć, że t am jest jego ojczyzna5...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pitagoras

  Dane o jego życiu są bardzo niejasne i skąpe. Przekazy zawierają wiele wiadomościlegendarnych, mianowicie, że był synem Apollina lub Hermesa, odwiedzał Hades,był prorokiem, cudotwórcą, półbogiem. Dane biograficzne przekazane przezJamblicha, Porfiriusza czy Diogenesa Laertiosa są bardzo niepewne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła do dziejów filozofii greckiej

  Zagadnienie źródeł do dziejów filozofii greckiej jest bardzo obszerne. Zewzględu na syntetyczny charakter naszej pracy, ograniczymy się tylko do przedstawienia pewnych ogólnych wskazówek, które mogą być pomocnew dalszym studium. Spośród fundamentalnych prac poświęconych historii filozofiistarożytnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /8 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie

  Wiarygodnym źródłem skłaniającym do przyjęcia, że w okresie j o ń s k im istniałyszkoły filozoficzne, jest Teofrast. Podpierając się jego autorytetem, przyjmijmy,że u samego zarania filozofii greckiej działała szkoła w Milecie. Za tą teząprzemawia ponadto powszechna reguła, zgodnie z którą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt

Do góry