Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sofiści - Protagoras

  Pochodził z Abdery Urodził się około roku 487, a zmarł w roku 411 przedChrystusem. Był prawodawcą kolonii Turioi w południowej Italii. Zapewne byłuczniem Leukipposa. W Atenach bywał często, był przyjacielem Peryklesa,otaczano go tam wielką czcią i podziwiano jak Boga z powodu jego mądrości.

  Był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Gorgiasz z Leontinoi

  Żył w latach 483-375 przed Chrystusem. Pochodził z Leontinoi na Sycylii i byłzapewne uczniem Empedoklesa. Słynna jest historia jego poselstwa do Aten,które miało miejsce w roku 427. Na starość przeniósł się do Laryssy w Tessalii.Napisał dzieło O niebycie, czyli o przyrodzie w którym posługuje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm

  Dzieje atomizmu nie są dobrze znane. Teorię atomistyczną wiązano częstoz i m i e n i em Demokryta, zapominając o Leukipposie. Wynikało to z tego, iż jużw starożytności zrodziło się przekonanie, że Leukippos w ogóle nie istniał. Dziśjednak możemy stwierdzić, że jest on postacią historyczną, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła pitagorejska

  W j e d n ym z poprzednich rozdziałów mówiliśmy już o Pitagorasie, założonymprzez niego związku, prześladowaniach pitagorejczyków (450-410) i ich ucieczcez Krotonu. Opuściwszy Kroton, pitagorejczycy zgromadzili się w Regium,w którym założyli szkołę. W IV w. główna szkoła pitagorejska znajdowała się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ksenofanes z Kolofonu

  Tradycja przekazała wyobrażenie Ksenofanesa jako starca, wędrownego rapsoda.O Ksenofanesie wiemy bardzo niewiele. Najprawdopodobniej działał około roku540 przed Chrystusem, żył bardzo długo, około 92 lat. Jak sam pisze o sobie, niebył zawodowym rapsodem, a gdy został wygnany z Grecji, osiadł na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci

  Zarówno system Empedoklesa, jak i Anaksagorasa był pluralistyczny i miał nacelu pojednanie tez Heraklita i Parmenidesa. Jednak takie rozwiązanie nie znalazłouznania w gronie najbliższym Parmenidesowi. Eleata stworzył bowiemszkołę, której przedstawiciele - tak zwani młodsi eleaci - bronią jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heraklit z Efezu

  O życiu Heraklita wiemy bardzo niewiele. Pochodził z najwyższego rodu efeskiego,należał do kapłanów-królów. Działał w latach 504-501 przed Chrystusem.Zapewne przed śmiercią był czas jakiś pustelnikiem, porzuciwszy funkcjekrólewsko-kapłańskie. Wydaje się, że nie był niczyim uczniem, lecz znał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /8 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodsi eleaci - Zenon z Elei

  Zenon z Elei zasłynął jako twórca argumentów przeciwko ruchowi. Był on ulubionymuczniem Parmenidesa, od którego był około dwadzieścia pięć lat młodszy.Urodził się około roku 489, a zmarł około 430 r. przed Chrystusem. Wedlerelacji Platona mniej więcej w roku 449 był z Parmenidesem w Atenach i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parmenides z Elei

  Był obywatelem Elei, kolonii założonej przez uciekinierów z Fokei (ok. 540 r.).Diogenes Laertios podaje, że Parmenides był w pełni sił męskich (floruit) w latach504-500 przed Chrystusem. O ile prawdziwy jest przekaz Platona, Parmenidesw późnym okresie swojego życia odwiedził Ateny, w których spotkałsię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Milecie - Anaksymander

  Anaksymander był również obywatelem Miletu, a przy tym towarzyszem,uczniem i następcą Talesa. Był autorem dzieła 0 naturze (Ilepi cpuaecoc), której e d n a k zaginęło. Urodził się około roku 610, a zmarł około 545 r. przed Chrystusem.Podobnie jak Tales był uczonym uniwersalnym. Anaksymander...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /4 133

  praca w formacie txt

Do góry