Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Automatyzm

  automatyzm; odruchowe wykonywa­nie czynności bez udziału świadomości, zdolność do samoczynnego funkcjonowania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm rdzenia

  automatyzm rdzenia; obronny, bez­warunkowy odruch skrócenia kończy­ny dolnej z potrójnym zgięciem w 3 stawach, niekiedy z towarzyszącym mu opróżnieniem pęcherza i odbytnicy (odruch masowy), występujący w od­powiedzi na ob wodo wo działający bo­dziec czuciowy w przypadku przerwa­nia połączeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm - Leukippos

  Arystoteles i Teofrast uważają go za twórcę atomizmu. Teofrast przekazuje, żebył on zwolennikiem Parmenidesa. Pozostawał pod wpływem Zenona i możliwejest, że słuchał jego nauk. Niemniej j e d n a k jego poglądy były bardzo różneod eleackich, co skłaniało niektórych badaczy do przyjęcia tezy, że w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści - Inni sofiści

  Zagadnieniem, które najżywiej zajmowało sofistów, była kwestia pochodzeniapraw. Różne były zapatrywania sofistów w tej sprawie. Nieznany skądinąd Kallikleswystępujący w Gorgiaszu Platona twierdzi, że to ludzie słabi ustanawiająprawa, by w t e n sposób obronić się przed mocnymi i dzielnymi. Przeciwną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizm - Demokryt z Abdery

  Postać Demokryta otwiera okres wielkiej i dojrzałej myśli filozoficznej. Jegożycie przypada na lata 470/469 (460)-360/361 (370) przed Chrystusem. Działałw Abderze w Tracji. Był niewątpliwie jednym z największych umysłów starożytnościnie tylko jako filozof, ale również jako bardzo wszechstronny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /6 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek IV

  Działalność sofistów rozciąga się na przestrzeni dłuższej aniżeli wiek. Obejmuje ona nie tylko czasy Aten Peryklesa, ale trwa jeszcze w IV w. przed Chrystusem,promieniując poza Ateny. Okres szczytowy myśli greckiej rozpoczyna sięklęską Aten w wojnie peloponeskiej. W rezultacie od roku 404...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rysy ogólne okresu presokratejskiego

  Zanim przejdziemy do omawiania klasycznego okresu filozofii greckiej, przypatrzmysię pierwszemu etapowi jej rozwoju. Cechą charakterystyczną okresupresokratejskiego jest dominacja koncepcji przyrodniczych nad teorią człowiekai problemem ducha. Chociaż filozofia zbliża się stopniowo do tych zagadnień,to j e...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sokrates

  Jest zjawiskiem szczególnym, w jak wielkim stopniu obraz Sokratesa zakorzeniłsię w świadomości każdego wykształconego człowieka. Wizerunek Sokratesatkwi głęboko w pamięci każdego, kto zetknął się z platońską Ucztą, w którejAlkibiades mówi, że:

  Jest najpodobniejszy do tych Sylenów, siedzących w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /20 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Charakterystyka epoki

  Już eleaci, młodsi pitagorejczycy, Empedokles, Anaksagoras i atomiści swądziałalnością wkraczają w klasyczny okres filozofii greckiej, ale nie oni należądo jego głównych przedstawicieli. Wprawdzie wielka filozofia platońska i arystotelejskawiele czerpie z tamtych kierunków, ale jej źródłem jest w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofiści

  Bez ukazania rozwoju życia polityczno-kulturalnego, który dokonuje się wtedyw Grecji, a w Atenach w szczególności, zjawisko narodzin ruchu sofistycznegonie byłoby dla nas zrozumiałe. Wyrazy 'sofista', 'sofizmat', 'sofistyczny' z biegiemczasu uzyskały pejoratywny wydźwięk, chociaż etymologicznie wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /20.12.2012 Znaków /7 684

  praca w formacie txt

Do góry