Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza transakcyjna

  analiza transakcyjna (-, transactional analysis); rodzaj terapii grupowej opartej na różnicowaniu stanów „ego", „ja”, w porozumiewaniu się między ludźmi, a więc transakcjach i grach. W a.t., według E. Berne, różnicowane są takie stany „Ja”, jak: Rodzic, Dziecko, Dorosły. Stan „Rodzic" pochodzi z okresu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminy katecholowe

  (catecholamini, catecholamines]; wytwarzane w rdzeniu nadnerczy dopamina CD - dopamine], noradrenalina (NE -norepinephrine], adrenalina CE - epine-phrine). Naturalne neuroprzekaźniki bodźców w pozazwojowych neuronach obwodowego układu współczulnego i w mózgu. Regulują bez udziału świadomości czynność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  algorytm

  (-, algorithm); przepis postępowania umożliwiający rozwiązywanie wszystkich zadań danego typu A. jest planem kolejnych czynności, które może wykonywać człowiek lub maszyna. Zastosowanie gotowych a. to jeden ze sposobów —» uczenia się, które polega na opanowaniu umiejętności wykonania działania opartego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aksjologia

  axiology); nauka o —> wartościach, pochodząca od greckich słów aksios - godny, cenny i logos - nauka. A. określa m.in. sposób istnienia wartości, ich genezę, zakres obowiązywania (np. dziedzinę, obszar geograficzny) oraz analizuje związki między różnymi ich typami. Z punktu widzenia etyki medycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergia pokarmowa

  (iallergia alimentaris, food allergy); niekorzystna reakcja na pokarm o podłożu immunologicznym występująca po każdorazowym spożyciu określonego pokarmu, co powoduje wystąpienie objawów a.p. ze strony wielu narządów. Najczęściej działanie uczulające mają: mleko krowie, czekolada, jaja, ryby, orzechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność ruchowa dziecka

  aktywność ruchowa dziecka (-, motor activity of child); naturalna potrzeba psychofizyczna dziecka, jeden z głównych stymulatorów jego rozwoju. Spontaniczna a.r.d. uzależniona jest od jego wieku: jej przejawami są uogólnione reakcje ruchowe na każdy bodziec u noworodka i niemowlęcia, „głód" ruchu w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergia insulinowa

  (-, insulin allergy); stan humoralnej (a.i. wczesna) lub komórkowej (a.i. późna) nadwrażliwości na insulinę. Przyczyny pojawienia się objawów alergicznych upatruje się w zanieczyszczeniach białkowych towarzyszących preparatom insuliny, obecności substancji przedłużających działanie hormonu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akupresura

  (-, acupressure); masaż punktowy, metoda leczenia powszechnie stosowana w medycynie japońskiej. Polega na wywieraniu silnego ucisku pionowego opuszkami palców lub dłonią na określone punkty, jak w —»■ akupunkturze. A. jest zalecana przede wszystkim jako terapia długotrwała w przewlekłych zespołach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergiczne zapalenie pęcherzyków p|ucnych

  (alueolitis allergica, allergic ałveolitis); nieinfekcyjne a.z.p.p. jest spowodowane przewlekłym narażeniem na pyły organiczne obecne w środowisku naturalnym człowieka. Należą do nich: 1) pył drzewny w tartaku (płuco drwali); 2) alergeny obecne w odchodach i piórach ptaków (płuco hodowców ptaków); 3)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akupunktura

  (-, acupuncture); sztuka leczenia wywodząca się ze starożytnych Chin, polegająca na stymulacji punktów aktywności komórkowej przez nakłuwanie igłą. Technika nakłuć sterylnymi igłami, najczęściej złotymi lub srebrnymi, uwzględnia odpowiedni punkt, kąt i głębokość wkłucia oraz czas pozostawienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /994

  praca w formacie txt

Do góry