Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Anabolizm

  (anabolismus, anabolism); procesy przemiany materii dostarczające organizmowi składniki niezbędne do czynności i budowy, w wyniku których z substancji prostszych powstają związki bardziej złożone. Rezultatem tych procesów jest gromadzenie energii, wytwarzanie związków wchodzących w skład komórki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol metylowy

  (■methanolum, methanol); inaczej metanol, używany jest do celów technicznych oraz jako paliwo, stanowi również pozostałość po procesie destylacji i stałą domieszkę napojów alkoholowych (zwłaszcza koniaków, win, piwa i samogonu], bywa spożywany pomyłkowo zamiast alkoholu etylowego. Toksyczność a.m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anafilaksja

  (anaphylaxia, anaphylaxis); zespól objawów chorobowych wywołanych działaniem aktywnych biologicznie substancji (mediatorów) uwalnianych: 1) w wyniku —* reakcji alergicznej typu I (—»• mediatory reakcji alergicznej typu I); 2) na skutek działania —» dopełniacza i niesteroido-wych leków przeciwzapalnych; 3) w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizm nałogowy

  Calcoholismus habitualis, alcoholoma-nia); psychiczne i fizyczne uzależnienie od alkoholu, określane również jako choroba alkoholowa, zespół zależności alkoholowej lub toksykomania alkoholowa (—>■ toksykomania). Cechami charakterystycznymi a.n. są m.in.: objaw utraty kontroli nad rozpoczętym piciem, objaw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aualeptyk

  (analepticum, analeptic); określenie leku przywracającego funkcję organizmu. W powszechnym rozumieniu środek pobudzający oddychanie i(lub) krążenie, działający głównie na poszczególne ośrodki w mózgu lub rdzeniu przedłużonym. A. (np. etamiwan, doksapram) mają niewielką wartość kliniczną i są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  alkoholizm objawowy

  alkoholizm objjawowy (alcoholismus symptomaticus, symptoma-tical alcoholism); nadużywanie alkoholu występujące wtórnie do zaburzenia psychicznego. Alkohol bywa traktowany np. przez neurotyków jako „lekarstwo” na przeżywany niepokój lub trudności w zasypianiu; chorzy depresyjni spożywają go w celu poprawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  alergoidy

  (-, alłergoides); —» alergeny zawarte w preparatach do odczulania tak zmienione, że zachowują swoją immunogen-ność, tj. zdolność wytwarzania ochronnych, blokujących przeciwciał, natomiast tracą alergenowość, czyli zdolność wywoływania odczynów alergicznych. (T.SJ

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analgezja

  (analgesia); niewrażliwość na ból, bezbo-lesność: 1) wytwarzana środkami fizycznymi (—» akupunktura, —* akupresura), psychicznymi (trening autogenny, hipnoza) oraz środkami farmakologicznymi działającymi ogólnie lub miejscowo. Srod-ki farmakologiczne o działaniu ogólnym mogą być stosowane drogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  famnesia); niezdolność do magazynowania w pamięci świadomie odbieranych treści lub odtwarzanie zgromadzonych informacji, niepamięć, a. zdarzeń aktualnych i przeszłych. Jednostronne uszkodzenie układu limbiczno-cliencefaliczne-go prowadzi do przemijających zaburzeń pamięci opisowej, a uszkodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algorytmy w postępowaniu diagnostycznym

  diagnostical ałgorithms); sekwencje ściśle określonych reguł postępowania, pozwalające na rozwiązanie danego problemu diagnostycznego w skończonej liczbie kroków. Są egzemplifikacją zadania decyzyjnego o dobrze określonej liczbie alternatyw, w której lekarz dokonuje wyboru zgodnie z algorytmiczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry