Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZESPÓŁ CENTRALNY

  Charakteryzuje się niedowładem czterokończynowym znacznie większym w obrębie kończyn górnych niż dolnych, czemu towarzyszą zaburzenia czynności pęcherza moczowego i różnego stopnia zaburzenia czucia (zwłaszcza bólu i temperatury). Początkowo zespół len może przyjmować formę nawet porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE OPERACYJNE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Leczenie operacyjne zmierza do uwolnienia od ucisku rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych, naczyń oraz przywrócenia stabilności uszkodzonego odcinka kręgosłupa. Odbarczenie elementów nerwowo-naczyniowych powinno być wykonane możliwie jak najwcześniej po urazie, gdyż zwiększa to szanse na uzyskanie poprawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TĘTNICY RDZENIOWEJ PRZEDNIEJ

  Zespół ten wyraża się całkowitym porażeniem ruchowym z zaburzeniem czucia bólu poniżej uszkodzenia, ale częściowo zachowanym czuciem ułożenia i wibracji. Odpowiada on pierwszej grupie uszkodzeń częściowych (grupa B w klasyfikacji Frankla). Schneider i wsp.  uważają, że zespół ten jest następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STŁUCZENIE TYLNEJ CZĘŚCI RDZENIA KRĘGOWEGO

  Zespół ten został opisany przez Biemondajako odwracalne uszkodzenie rdzenia, a zwłaszcza jego rogów tylnych . Charakteryzuje się bólami, zaburzeniami czucia, mrowieniem w okolicy szyi, kończyn górnych, tułowia. Objawy te są zwykle symetryczne. Częslo występuje mozaikowa przeczulica wielosegmen-towa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ WSTRZĄSNIENIA RDZENIA KRĘGOWEGO

  Termin ..wstrząśnienie rdzenia" w obecnym rozumieniu klinicznym tego zespołu wprowadził już w 1879 roku Obersteiner . Charakteryzuje się przemijającym zaburzeniem czynności rdzenia porównywanym do wstrząśnienia mózgu oraz uszkodzenia obwodowego układu nerwowego o typie neuropraxia. Powrót funkcji rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Złamanie kręgosłupa bez uszkodzeń towarzyszących, bez powikłań, w zasadzie nie stanowi istotnego problemu leczniczego. Tak jak każde inne złamanie, wymaga przywrócenia w miarę fizjologicznego kształtu i unieruchomienia zewnętrznego lub wewnętrznego w celu uzyskania stabilnego zrostu. Waga tego problemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZM URAZU KRĘGOSŁUPA

  Wspomniany wyżej podział uszkodzeń kręgosłupa na stabilne i niestabilne, chociaż ma uzasadnienie, to jest nieprecyzyjnym rozróżnieniem urazów kręgosłupa. Podział na uszkodzenie zgięciowe, wyprostne i zgnieceniowe stanowi dokładniejsze rozgraniczenia urazów, ale wymienione grupy uszkodzeń również są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGIĘCIOWY MECHANIZM URAZU

  Uszkodzenie lego typu jest następstwem zadziałania urazu doprowadzającego do zgięcia kręgosłupa ku przodowi, przekraczającego granicę fizjologicznego zakresu ruchu. Jest wynikiem zadziałania sił urazowych na ciemieniowo--potyliczną czy potyliczną część czaszki lub na okolicę pleców, grzbietu. Ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPRESYJNY MECHANIZM URAZU

  Złamania kompresyjne (zgnieceniowe) kręgosłupa powszechnie uznawane są za najlepiej rokujące ze względu na małe niebezpieczeństwo pierwotnego bądź wtórnego (np, w czasie transportu do szpitala) uszkodzenia rdzenia . co związane jest ze stabilnym charakterem tego uszkodzenia. Siła urazu przyłożona w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry