Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Marek Terencjusz Warron

  Przedstawicielem tego kierunku na gruncie rzymskim był Marek TerencjuszWarron (lata 116-27 przed Chrystusem). Był on badaczem bardzo wszechstronniewykształconym. W swej działalności pozostawał pod wyraźnym wpływemPosejdoniosa. Chociaż wiele jest w jego myśli sympatii dla cynizmu, to jednakzasadniczo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa - Panajtios z Rodos

  To, że trzeci okres Stoi nazywany jest stoicyzmem rzymskim czy cesarskim,jest w dużej mierze zasługą Panajtiosa, który dokonał wielkiego dzieła rozpowszechnieniafilozofii stoickiej w Rzymie. Zdecydowała o t ym przyjaźń, którałączyła Panajtiosa z wybitnymi Rzymianami, Scypionem Młodszym i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Marek Tulliusz Cyceron

  Podczas gdy Warron jest eklektykiem dogmatyzującym, to eklektyzm sceptycznywystępuje u Marka Tulliusza Cycerona (lata 106-43 przed Chrystusem).Zarówno o jego życiu, jak i twórczości wiemy wiele dzięki w dużej części zachowanympismom.

  Cyceron studiował u różnych mistrzów i w różnych środowiskach, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Tymon z Fliuntu

  Bezpośrednimi uczniami Pirrona byli demokrytejczyk Nauzyfanes, którego nauksłuchał Epikur, i Tymon z Fliuntu. Tymon żył w latach 325-235 przed Chrystusem.Był on początkowo słuchaczem szkoły megarejskiej, ale p o t em przebywałw otoczeniu Pirrona w Elidzie. Następnie przeniósł się do Aten, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Aryston z Chios

  Ze względu na niechęć do stoicyzmu do kręgu sceptyckiego może być zaliczanyuczeń Zenona z Kition Aryston z Chios. Arystona łączy podobieństwo z drugimuczniem Zenona Herillosem z Kartaginy Zasadnicza różnica pomiędzy nimipolega j e d n a k na tym, że podczas gdy Herillos uważał, że właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Akademia - Arkezylaos z Pitane

  Wraz ze scholarchatem następcy Kratesa, Arkezylaosa (ur. w roku 315 przedChrystusem) Akademię Platońską opanowuje nowy sceptyczny duch, którycechuje okres nazywany Średnią Akademią.

  Filozofowie Średniej Akademii, nawiązując do Platona twierdzą, żeo świecie zewnętrznym człowiek może mieć tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /3 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm - Pirron z Elidy

  Z tego tła wyłania się twórca nurtu sceptycznego Pirron (ok. 376-286 r. przedChrystusem). Jest to postać, wokół której narosła legenda, w wyniku czegotrudno o obiektywny obraz. Podobno był zrazu malarzem i dopiero później zostałfilozofem. Pierwszym z filozofów, który silnie na niego oddziałał był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Cynicy

  Od szkoły megarejskiej i elidzko-eretryjskiej nieporównanie ważniejszymi nurtamisą cynizm i hedonizm.

  Celem cyników, podobnie jak sofistów i Sokratesa, było kształtowanie ludzkichpostaw. Najsłynniejszy z cyników, Diogenes zapytany na targu niewolników, co umie robić, miał odpowiedzieć: „rządzić ludźmi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /11 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES HELLENISTYCZNY - Tło historyczne epoki

  Wielki twór Aleksandra Wielkiego połączył świat grecki z dalekim i bliskimWschodem. Dominacja Macedonii oznaczała koniec wolności helleńskiej,który dokonał się wraz ze zwycięstwem Filipa pod Cheroneą (338 r. przedChrystusem). Niewola Greków zbliżała się wielkimi krokami, ale z nią, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły sokratyczne - Cyrenaicy

  Drugą z większych szkół sokratycznych stanowi szkoła cyrenaików. Nie powstałaona tak jak szkoła cynicka w kręgu obywateli wywodzących się z niższychwarstw społecznych, zgrupowanych w gimnazjum Kynosarges, alew pięknym, wesołym i cieszącym się dobrobytem mieście wybrzeża afrykańskiego,sławnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /9 465

  praca w formacie txt

Do góry