Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Choroba

  choroba; reakcja organizmu na dzia­łanie czynników chorobotwórczych (drobnoustroje, pasożyty, zatrucia we­wnątrz i zewnątrzpochodne itd.), obja­wiająca się zaburzeniami w jego funk­cjonowaniu i współdziałaniu poszcze­gólnych jego narządów. Zmiany te mogą mieć charakter ogólny lub do­tyczyć tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba oskrzelowo-płucna

  choroba oskrzelowo-płucna; stan, w którym występują objawy rozlanego zwężenia oskrzeli, charakteryzujący się klinicznie kaszlem, odpluwaniem wy­dzieliny z oskrzeli, dusznością wysiłko­wą i spoczynkową, obniżeniem toleran­cji wysiłku, sinicą. Objawy te występują okresowo lub stale w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba afektywna

  choroba afektywna dwubiegunowa; psychoza maniakalno-depresyjna; ko­lejno występujące okresy -> depresji i -> manii lub częściej występuje jeden z tych zespołów. Depresję w ch. a. dwubiegunowej cechuje, poza obniże­niem nastroju, spowolnienie wszy­stkich procesów psychicznych, znacz­ne zahamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa - Posejdonios z Apamei

  Był filozofem przez długi czas niedocenianym. Potem, po pracach E. Nordenai M. Heinze zaczęto jego rolę nadmiernie wyolbrzymiać. Badania ostatnichdziesiątek lat przedstawiają nam myśl, niewiele starszego od Cycerona, Posejdoniosajako zjawisko bardzo charakterystyczne dla ówczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /8 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski

  Nie tylko stoicyzm Panajtiosa i Posejdoniosa przygotowuje grunt pod przyszłyokres rozkwitu filozofii w cesarskim Rzymie. Władztwo rzymskie przyczyniasię do rozkwitu epikureizmu, który następuje w I w. przed Chrystusem. Wówczasspotykamy takich epikurejczyków jak Apollodoros z Aten - bardzo płodnypisarz, autor...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm rzymski - Filodem z Gadary

  Przebywa stale pod Neapolem. Jego liczne pisma, które są bezcennym źródłemdo historii epikureizmu, odnaleziono w willi Pizona w słynnych papirusach herkulanejskich.

  Pisma Filodema umożliwiają wgląd w dyskusje, które toczyły się w tymokresie w łonie samego epikureizmu, a także polemiki epikurejczykówz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem

  Aby uzupełnić obraz kierunków i ośrodków filozoficznych w I w. przed Chrystusem,trzeba wrócić do Akademii, w której po okresie sceptycznym nastajeeklektyzm. Podobnie jak w odniesieniu do wielu innych zagadnień, równieżi w tym wypadku naszym przewodnikiem jest Cyceron, którego Akademiki(Academica)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Akademia - Karneades z Cyreny

  W Akademii Platońskiej po rządach kolegialnych scholarchat (lata 156-129przed Chrystusem) obejmuje Karneades z Cyreny (ur. ok. 214 r. przed Chrystusem).T ę samą rolę, jaką Tymon z Fliuntu pełnił przy Pirronie, a Lakides przyArkezylaosie, przy Karneadesie pełnił Kleitomach z Kartaginy, który po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /4 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Filon z Laryssy i Antioch z Askalonu

  W roku 88 przed Chrystusem, podczas pierwszej wojny Rzymu z Mitrydatesemkrólem Pontu, przebywał w Rzymie scholarcha Akademii Filon z Laryssy. SłuchaczemFilona, a następnie uczniem następcy Filona, Antiocha z Askalonu(f w roku 68 przed Chrystusem), był Cyceron.

  W owym czasie w łonie Akademii ma miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia Stoa

  Wybitne, a mało znane postacie, wydał stoicyzm, który na przełomie II i I wiekuprzed Chrystusem siedzibę swą obrał na wyspie Rodos. Jest to tzw. ŚredniaStoa. Już w ciągu II wieku słabnie dogmatyzm Stoi. Kryterium prawdy przestaje być samo wyobrażenie, lecz jego zgodność z całością doznań. Upada...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tycjan2343 Dodano /21.12.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt

Do góry