Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Choroby demielinizacyjne

  choroby demielinizacyjne; grupa chorób, których wspólną cechą jest pierwotny rozpad osłonek mielino-wych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym (stwardnie­nie rozsiane, choroba Schildera, choro­ba Bało, choroba Devica).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Scheuermanna

  choroba Scheuermanna; kifoza mło­dzieńcza; polega na powolnym za­ginaniu się ku przodowi dolnego od­cinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców w wieku 13 — 17 lat, rzadziej u dziewcząt w wieku 12-15 lat.  Etiologia nie jest wyjaśniona, dominują dwa po­glądy: a) zaliczający te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby zawodowe

  choroby zawodowe; ch. spowodo­wane rodzajem wykonywanej pracy (zawodu) lub warunkami, w których jest ona wykonywana. Niektóre ch. z. związane są z długotrwałym wykony­waniem określonych zawodów, np. żylaki i płaskostopie u osób, których praca wykonywana jest w pozycji stojącej, pylica węglowa u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia

  choroby naczyniowe mózgu i rdzenia; ogniskowe i rozlane uszkodzenia układu nerwowego występujące jako powikłanie chorób naczyń, głównie -> miażdżycy i nadciśnienia tętniczego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba sieroca

  choroba sieroca; zespół zaburzeń w zachowaniu dziecka, występujący wskutek pozbawienia opieki macie­rzyńskiej. Zob. też hospitalizm.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby zwyrodnieniowe układu ner­wowego

  choroby zwyrodnieniowe układu ner­wowego; niejednorodna grupa chorób, których przyczyną są zmiany wsteczne w tkance nerwowej, powstające nie­jako samoistnie, tzn. bez działania znanego czynnika szkodliwego. Kli­nicznie charakteryzują się różnorodnością objawów i postępującym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby nerwowe

  choroby nerwowe; grupa chorób o najczęstszych wskazaniach do rehabili­tacji, szczególnie w przypadkach ogniskowego uszkodzenia układu ner­wowego ( udar mózgu, -> uraz czaszkowo-mózgowy, -> guzy móz­gu, guzy rdzenia) oraz inne o nie postępującym lub powoli postępują­cym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Sprengela

  choroba Sprengela; wrodzone wysokie ustawienie łopatki. Jest następstwem zatrzymania etapu rozwo­jowego, w którym łopatka z odcinka szyjnego, gdzie znajdują się jej za­wiązki, obniża się do właściwego dla niej poziomu. Często przyśrodkowo-górny kąt łopatki łączy się pasmem łącznotkankowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Reitera

  choroba Reitera; zespół chorobowy charakteryzujący się triadą objawów: zapaleniem stawów o typie reumatoi­dalnym, zapaleniem cewki moczowej i zapaleniem spojówek. Występuje głównie u młodych mężczyzn w trzeciej dekadzie życia, rzadziej starszych, wy­jątkowo u kobiet i dzieci. Chorobę może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Parkinsona

  choroba Parkinsona; powoli postę­pujący zespół chorobowy, na który składa się: -> hipokineza, wzmożenie napięcia mięśni i drobnofaliste drże­nie spoczynkowe rąk, a niekiedy i głowy. Występuje w następstwie: śpiączkowego zapalenia mózgu, miaż­dżycy naczyń mózgowych, zatrucia tlenkiem węgla i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry