Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Angina

  (iangina, acute tonsillitis); ostra choroba zakaźna z gorączką, uczuciem rozbicia i odczynem zapalnym tkanki limfatycz-nej gardła. Chory ma ból gardła, zwłaszcza podczas połykania, ból ucha, mogą ulec powiększeniu węzły chłonne szyjne. A. nieżytowa oznacza jedynie zaczerwienienie i obrzęk migdałków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antagonizm

  antagonizm (-, antagonism); wzajemne ograniczenie działania przy wprowadzeniu do organizmu dwóch lub większej liczby związków chemicznych (wynik łącznego działania związków jest mniejszy niż suma efektów ich osobnego oddziaływania). Zjawiskiem przeciwstawnym jest —>...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angina brzuszna

  Cangina abdominalis, abdominal angina); zespół objawów wywołany przewlekłym niedokrwieniem trzewi, w następstwie zwężenia lub niedrożności tętnicy krezkowej górnej wywołanego prawie wyłącznie —► miażdżycą. Niedokrwienie to nie zaburza żywotności zaopatrywanych narządów (jelito cienkie, prawa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyk

  (antibioticum, antibiotic); substancja chemiczna wytwarzana przez żywe drobnoustroje, najczęściej przez grzyby i bakterie, albo otrzymana syntetycznie, mająca zdolność hamowania wzrostu i(lub) zabijania drobnoustrojów, a także niektórych nowotworów. Nazwa ta jest nadawana licznym substancjom chemicznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angiogeneza

  (-, angiogenesis imaging); tworzenie nowych naczyń włosowatych z istniejących naczyń krwionośnych w odpowiedzi na miejscową stymulację. Jest wynikiem migracji i proliferacji komórek śródbłonka z istniejących naczyń i ich interakcji z komórkami mięśni gładkich. Jest regulowana przez złożony układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotykotyp

  (—, antibioticotype); antybiotyp (od typowania antybiotykami); określenie stosowane najczęściej w dochodzeniach epidemiologicznych oznaczające ilościową i jakościową wrażliwość szczepu bakteryjnego na działanie kilku lub nawet kilkunastu antybiotyków. Jeśli liczne szczepy izolowane z określonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Androgeny

  (-, adrenal androgens); hormony wydzielane przez komórki warstwy siatkowatej kory nadnerczy. Są to męskie hormony płciowe; zasadniczą rolę odgrywa dehydroepiandrosteron. A. są ok. 5 razy mniej czynne niż testosteron - hormon płciowy męski wytwarzany przez jądra. W warunkach fizjologicznych a. odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol endogenny

  (-, endogenous alcohol); alkohol etylowy powstający w wyniku fermentacji alkoholowej m.in. glukozy znajdującej sie w zwłokach pod wpływem enzymów bakterii gnilnych. Przy fizjologicznym stężeniu glukozy w momencie śmierci stężenie alkoholu endogennego nie przekracza zazwyczaj 0,5 %o, ale w szczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika

  andragogika (-, andragogy); pedagogika dorosłych; dział —* pedagogiki, jedna z nauk pedagogicznych zajmująca się badaniem zagadnień —* wychowania, —+ kształcenia, samowychowania, samokształcenia (auto-edukacji) ludzi dorosłych i(lub) pracujących. Zadaniem a. jest opracowanie optymalnych rozwiązań w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkohol etylowy

  alkohol etylowy Gethanolum, ethanol); inaczej etanol: jedna z najpopularniejszych używek o działaniu depresyjnym na o.u.n. Zwiększające się stężenie etanolu wywołuje początkowo stan euforii i nadmiernej pewności siebie na skutek zahamowania wyższych ośrodków samokontroli, zaburzenia koncentracji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 303

  praca w formacie txt

Do góry