Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Synkretyzm żydowski

  Niełatwo było zdobyć się na przełamanie uścisku, którym sceptycyzm dławiłwszelkie filozofowanie. Stoicyzm, cynizm i epikureizm ograniczyły się do sferyetyki. Pozostały na placu dwie wielkie, klasyczne szkoły filozofii: platonizmi arystotelizm. Arystotelizm, j ak zobaczymy, ogranicza się w tym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm żydowski - Filon z Aleksandrii

  Filon z Aleksandrii (ur. w 25 r. przed Chrystusem, t w 40 r. po Chrystusie). Pochodziłze znakomitego żydowskiego rodu kapłańskiego. Wiemy, że w roku 40po Chrystusie pojechał do Rzymu jako wysłannik aleksandryjskich Żydów docesarza Kaliguli.

  Kolonia żydowska w Aleksandrii była głęboko przepojona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epikureizm w II wieku

  Wzmożona religijność zaznaczająca się w takich kierunkach jak stoicyzm, cynizmi różnego typu synkretyzmy na tle platońskim wywołała reakcję. W II w.po Chrystusie rozkwita raz jeszcze epikureizm. N i e jest to zjawisko przypadkowe,ale wynika z poparcia, jakiego cesarze rzymscy udzielali greckim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tło ogólne dwu pierwszych wieków po Chrystusie

  Postać Cycerona zamyka poczet wybitnych umysłów, które tworzyły filozofięeuropejską przed Chrystusem. Zanim j e d n a k przystąpimy do omawiania myślichrześcijańskiej, najpierw nakreślimy główne prądy intelektualne dwu pierwszychwieków naszej ery, a p o t em przedstawimy neoplatonizm, aby w t e n...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm

  Cynicy i epikurejczycy stanowią w omawianym przez nas okresie nurt słabyi marginalny Akademię Platońską ogarnia coraz wyraźniej dogmatyzm łączącypierwiastki stoickie, platońskie i eklektyczne, przeciwko któremu narasta opozycjaw postaci sceptycyzmu.

  Trzy nazwiska wyznaczają dzieje filozofii sceptycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski

  Już Scypion Młodszy i Leliusz, którzy przyjaźnili się z Panajtiosem, zdawali sobiesprawę z tego, jak silny i pozytywny wpływ wywiera stoicyzm na postawęmoralną. Wydaje się, że właśnie ten aspekt stoicyzmu był przyczyną, iż kierunekten zapuścił tak silne korzenie w świecie rzymskim epoki cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Ainezydemos z Knossos

  Ainezydemos z Knossos działa w drugiej połowie I wieku przed Chrystusemw Aleksandrii. Jest autorem Rozważańpirrońskich (n\)ppcóveioi Xóyoi), które powstałyzaraz po śmierci Cycerona, a więc około roku 43 przed Chrystusem.

  W tym piśmie przechowanym w skrótach i fragmentach przez Sekstusa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Lucjusz Anneusz Seneka

  Urodził się jako syn retora w Kordobie w roku 4 przed Chrystusem. Wychowywałsię w Egipcie. Jakiś czas przebywał jako wygnaniec na Korsyce. Od roku 49po Chrystusie był wychowawcą Nerona, a w latach 54—61 pełnił funkcję ministra.Potem usunął się w cień, a w roku 65 na rozkaz Nerona popełnił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Agryppa

  Późniejsze od argumentów Ainezydemosa są tropy formułowane przez Agryppc.Wśród nich znajdujemy argumentację skierowaną przeciw możliwości poznaniapojęciowego. Jest ono niemożliwe, gdyż pojęcie każdego gatunku jestsprzeczne ze względu na występujące w nim cechy sprzeczne. J e d n a k jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stoicyzm rzymski - Epiktet

  Urodził się w Hierapolis we Frygii w roku 50 po Chrystusie jako syn niewolnika,należącego do osobistej ochrony Nerona. Wyzwolony około roku 90, znajdujesię początkowo w bardzo ciężkim położeniu materialnym, ale j u ż wówczaszyskuje sławę i znaczenie. Wygnany wraz z innymi filozofami z Rzymu w roku95...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt

Do góry