Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Mądrość i rozum

  Objawienie Starego Zakonu postawiło na poczesnym miejscu pojęcie mądrości.Zagadnieniu temu poświęcona jest osobna święta księga, przepiękna KsięgaMądrości, która głosi, że właśnie mądrość (aocpioc, sapientia) jest cenniejsza nadwszystkie skarby świata. Filozofia pogańska też czciła mędrców...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Pierwsze pisma chrześcijańskie

  Kreśląc dzieje filozofii chrześcijańskiej nie wolno zapominać, że chrześcijaństwonie zjawiło się jako filozofia, lecz jako religia zbawienia, której ośrodkiem nie jest jakaś doktryna, ale realna osoba Jezusa: Jego życie i nauka. W chwili, gdyumierają ostatni naoczni świadkowie Jezusa Kościół ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /5 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki filozofii chrześcijańskiej - Zagadnienie Boga

  Stary Testament mówił bardzo wiele o Bogu, psalmy - główna modlitwa Żydówi chrześcijan, są przepełnione wypowiedziami na temat istoty Boga. Fundamentalnedla Starego Zakonu jest zdanie: „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:„Jestem który Jestem". I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: J e s t em posłałmnie do was"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła pergameńska

  Odgałęzieniem szkoły syryjskiej jest szkoła pergameńska. Tworzy ją uczeńJamblicha Aidesios, który nadaje szkole kierunek praktyczno-religijny i nastawiają w duchu antychrześcijańskiej reakcji politeistycznej.

  Niewiele wiemy o postaciach należących do tej szkoły. Do jej grona należałsłynny cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystotelizm - Inni arystotelicy

  Wprawdzie arystotelizm zyskuje coraz większe uznanie, ale przewagę nadal maplatonizm. Wyjątek stanowi logika, w której arystotelizm przez wiele wiekówwiedzie prym. Z e względu na logikę Arystotelesa studiuje się w Akademii Platońskiej,w której logika perypatetycka pełni rolę wstępu do filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła ateńska

  Proklos z Bizancjum urodził się w roku 410 lub 412 po Chrystusie, a umarł w roku485 l ub 484. Nauczycielem jego był neoplatonik, komentator Arystotelesa,Syrian. Proklos pochodził z bogatej rodziny sędziowskiej. Początkowo i on miałzostać sędzią, ale ostatecznie wybrał zajęcie filozofa. Filozofię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm

  Arystotelizm nie był kierunkiem, który wyrażał to, co najbardziej charakterystycznedla epoki kończącego się pogaństwa i zwycięskiego chrześcijaństwa.Arystotelesa przyćmił Platon, ale był to Platon głęboko przemieniony i częściowowzbogacony o arystotelizm. W epoce tej tworzy się nowy kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Szkoła aleksandryjska

  W tym okresie Atenom nie było już dane przewodzić życiu filozoficznemu ówczesnegoświata. W przeciwieństwie do znajdujących się w stanie upadku szkółateńskich żywo rozwija się filozofia w Aleksandrii.

  Chociaż neoplatonizm zrodził się w Aleksandrii, to rozkwitał w Rzymie,Syrii, w Pergamonie i w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonizm - Plotyn

  Pochodził z Lykopolis w Egipcie. Urodzony w roku 203 po Chrystusie, zmarłw roku 269. Młodość spędził w Aleksandrii, gdzie został uczniem AmmoniuszaSakkasa, którego około roku 242 opuścił, by udać się z cesarzem Gordianem nawyprawę przeciw Persom. Nieudana wyprawa zakończyła się dla Plotynaucieczką...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /12 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza

  Mając na uwadze ciągłość filozofii pogańskiego antyku, doszliśmy w naszym opracowaniuaż do VI w. po Chrystusie. Zanim przejdziemy do omawiania filozofiichrześcijańskiej, musimy się zapoznać z tworem powstającym na peryferiachchrześcijaństwa, żydostwa i pogaństwa, jakim jest gnoza. Poznanie tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012 Znaków /16 323

  praca w formacie txt

Do góry