Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Średniowiecze - Nowe poglądy na filozofię średniowieczną

  Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła dopiero w połowie XIX w. wraz z rozkwitem nauk historycznych i badaniem rękopisów (ok. 1880 r.), a także wzmożonymzainteresowaniem logiką. Jednak opinie dotyczące filozofii średniowiecznejbyły rozmaite. Krytykowano na przykład scholastykę za metody nauczaniai...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Charakterystyka średniowiecznego życia umysłowego

  Przyjrzyjmy się pewnym charakterystycznym cechom średniowiecznej naukii życia umysłowego. Nie na próżno podkreśla się scholastykę, która była dominującym stylem uprawiania nauki. Typ zbiorowości organicznej charakterystycznydla katolicyzmu przeniknął do nauki i sposobu jej uprawiania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /8 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni

  W 524/525 r. został stracony Boecjusz. Wkrótce potem, w roku 529, nastąpiły posobie bardzo znamienne wydarzenia: cesarz Justyn zamknął Akademię Ateńską,a św. Benedykt z Nursji napisał swą regułę zakonną.

  Ważność benedyktynów w początkowym okresie formowania się wiekówśrednich jest zawsze godna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie

  Odrodzenie karolińskie to pierwsza wiosna intelektualna Europy. Przyjrzyjmysię, jak do niej doszło i j ak się przejawiała. Młodo zaszczepione drzewo chrześcijaństwaw barbarzyńskich społeczeństwach Europy potrzebowało silnejopieki i mądrej czujności, by się umocnić i zacząć wydawać owoce...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Św. Jan z Damaszku

  Urodził się w Damaszku około 675 r. w rodzinie chrześcijańskiej, jego ojciec byłministrem finansów kalifa. Przed 700 r. został mnichem i kapłanem w Jerozolimie,w klasztorze św. Saby, gdzie spędził trzydzieści lat. Zmarł w 749 r.

  Wśród jego pism znajdujemy dzieła polemiczne przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /12 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachód V - VI wieku

  Sytuacja polityczna i społeczna w Europie Zachodniej w V-VI w., była w istociebardzo złożona. Pogłębiał się proces izolacji i upadku cywilizacji chrześcijańskiej.Z jednej strony, na Wschodzie tradycja i ceremoniał dworu cesarskiegoulegały coraz większemu skostnieniu i przerostowi. Z drugiej strony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /24 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Stworzenia

  Augustyn jako manichejczyk początkowo twierdził, że człowiek jest cząstkąBoga, p o t em jego poglądy uległy zmianie i uważał, iż albo świat jest częścią Boga(ale wtedy skończoność, zmienność i nietrwałość cechowałyby Boga), albomusi być wywiedziony z nicości. Bóg sam będąc b y t em (sum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita: Mistyka

  Pseudo-Dionizy opisuje etapy powrotu człowieka do Boga, polegające na przemianieswego umysłu, coraz doskonalszym samopoznaniu.

  I tak, pierwszy krok to poznanie samego siebie (yvcoGi aeawóv) i swegostopnia w hierarchii.

  Drugi etap wiedzie przez Pismo (objawienie się Boga), modlitwę, zachwyti miłosną e k s t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn - Człowiek

  W Księdze Rodzaju stworzenie człowieka jest przedstawione raz szóstego dnia,a raz następuje po dniu siódmym. Rozwiązanie przez Augustyna tej trudnościmoże stanowić punkt wyjścia dla analizy jego poglądów na naturę człowieka.Uważa on, iż pierwsze stworzenie dotyczy duszy człowieka wraz ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wschód w V - VI wieku - Św. Maksym z Chryzopolis (Wyznawca)

  Maksym urodził się w Konstantynopolu w 580 r., pochodził ze znakomitej rodziny.W 610 r. został sekretarzem cesarza Herakliusza, ale świetnie zapowiadającąsię drogę kariery dyplomatycznej porzucił, by w 613 r. wstąpić do klasztoruw Chryzopolis. Uciekając przed najazdem Persów w 632 r. odbył...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 299

  praca w formacie txt

Do góry