Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Hraban Maur

  I n n ym wybitnym uczniem Alkuina był Magnentius Hraban Maur, urodził sięmiędzy 776 a 784 r. w Moguncji i tamże zmarł w 856 r. jako arcybiskup. Uczyłw Tours i w Fuldzie, przy czym ta druga szkoła dzięki niemu doczekała sięwielkiego rozkwitu. Odbywał liczne podróże i pielgrzymki, np. do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Uczniowie Hrabana

  Do spadkobierców odrodzenia karolińskiego należał uczeń Hrabana Maura,Kandyd z Fuldy (Candidus z Fuldy - mnich Brunn). Jego pisma to tzw. DziełaKandyda (Dicta Candidi de imagine Dei), na które składa się dwanaście fragmentówteologiczno-filozoficznych. Dominuje w nich wpływ św. Augustyna i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena

  Z pochodzenia był Irlandczykiem, stąd przydomek „Eriugena" od celtyckiegosłowa (H)ćriu na określenie Irlandii. Wyspę tę zwano również Scotta, dlategodrugie imię Jana brzmi „Szkot".

  Nauki pobierał w klasztorze irlandzkim, tam poznał dzieła Augustynai Boecjusza, nabrał znajomości gramatyki, filozofii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Podział i rozbiór (divisio - analysis)

  Eriugena w swym ujęciu filozofii idzie raczej w ślady św. Augustyna, ale w metodziepozostaje pod wpływem hierarchizmu Pseudo-Dionizego. Tak jaku Pseudo-Dionizego wszystko wychodzi od Boga i doń powraca, tak u Eriugenytriada trwanie-wylew-powrót stanowi metodę ujęcia całego bytu. Pojmujemygo dialektycznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - System poznania w O podziale natury

  Elementy systemu poznania pochodzą wedle Eriugeny z trzech źródeł: 1. Objawienia,które jest oczywiste i nie podlega dyskusji; 2. autorytetu Ojców - dyskusjajest tu dopuszczalna, lecz ostateczne słowo należy do rozumowania i trzebapodążać za poglądami Ojców, gdy są w zgodzie z rozumem; 3. filozofii -która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Kasjodor

  Kasjodor (lata 477-562), którego pełne imię brzmiało Cassiodorus Flavius MagnusAurelius Senator, pochodził ze znakomitej rodziny o wschodnich korzeniach,zamieszkałej w Kalabrii. Jego ojciec z ramienia Teodoryka zarządzał Sycylią,sam zaś Kasjodor został mianowany kwestorem, a p o t em konsulem i tymsamym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie karolińskie - Alkuin

  Jak już wspominaliśmy, najwybitniejszą postacią szkoły pałacowej był Alkuinur. w 730 r. w Anglii, w York (Eloracum)1 1 . Tam pobierał nauki w słynnej szkoleprzyklasztornej założonej przez arcybiskupa Egberta1 2 , który sam został jejrektorem. Alkuin odbywał częste podróże do Rzymu po rękopisy. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Grzegorz I Wielki

  Znacznie wybitniejszym umysłem od Kasjodora (choć nie w dziedzinie twórczościnaukowo-wychowawczej) był papież Grzegorz I Wielki. Człowiek ten, pochodzącyze szlacheckiego rodu rzymskiego, był wielkim opiekunem uciśnionychi biednych w niezwykle trudnej epoce VI w. Wywarł na życie duchowe równie silnywpływ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /5 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benedyktyni - Beda Venerabilis (Czcigodny)

  Rzeczywiście Beda Venerabilis (Czcigodny), to najwybitniejsza postać swegowieku. Był b e n e d y k t y n em od wczesnego dzieciństwa związanym z opactwemWeremouth-Yarrow. Pełnił tam funkcję opata (Benedykt Biscop), zmarł w 735 r.

  W dziełach Bedy spotykamy trzy tradycje: celtycką, rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze

  Zanim rozpoczniemy wykład doktryn filozoficznych, należałoby przyjrzeć sięogólnemu poglądowi na filozofię średniowieczną. Trudno nam zdać sobie sprawę,jak bardzo jesteśmy obciążeni różnymi opiniami i jak wiele jest w nas subiektywnychi apriorycznych poglądów na wieki średnie. Z jednej strony,w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 938

  praca w formacie txt

Do góry