Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Zwolennicy i przeciwnicy dialektyki

  Polemiki eucharystyczne, spór o powszechniki, problem nauk świeckich w wykształceniumnicha i rozwój zagadnień prawniczych wywołały wyraźny przerostdialektyki. N i e ujęta w karby, uprawiana bez kontroli i celu dialektyka, niespełniała zrazu tej roli, jaka jej przypadnie w wielkiej scholastyce w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Podział natury (divisio naturae)

  Zakres znaczenia wyrazu „natura" jest dla Eriugeny bardzo szeroki, to Bóg1 świat stworzony, wszystko, co istnieje. W świecie znajdujemy nieskończonąilość sposobów podziału natury, ale Jan Szkot mówi, iż zasadniczy jest czwórpodzial.Jest to jego klasyczna i sławna tetrachotomia.

  Na początku O podziale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Piotr Damiani

  Najsławniejszym i czołowym antydialektykiem był Piotr Damiani. Urodził sięw Rawennie w 1007 r. Należał do zakonu kamedułów, początkowo życie swepędził w odosobnieniu praktykując ascezę. W 1057 r. został b i s k u p em Ostii i lega t em papieskim. Zmarł w 1072 r. Dominantą w pismach i działalności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /7 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Objawianie się Boga w stworzeniu

  Skoro idee są teofaniami (objawieniami) to również są nimi stworzenia:

  Bóg wszystko przebiega i nie stoi w żaden sposób, lecz napełnia wszystkoprzebiegając.

  [Deus] omnia currit e nullo modo stat, sed omnia currendo implet.

  Stanowisko to należy rozumieć w duchu neoplatońskiej metafizyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury

  Główne źródło poznania żywota św. Anzelma to biografia spisana przez mnichaEadmera. Urodził się około 1033 r. w Aoście. Jego ojciec Gondulf był szlachcicemlombardzkim, matka miała na imię Ermenberga. W biografii Eadmera znajdujemyprzekaz o śnie proroczym, który św. Anzelm miał jako dziecko. Wbrewwoli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /5 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Człowiek i powrót rzeczy do Boga

  Cielesność człowieka jest przyczyną upadku natury ludzkiej. Przepaść międzyczłowiekiem a światem czysto duchowym (aniołami) tkwi właśnie w istociegrzechu pierworodnego. Przez grzech pierworodny człowiek stał się niepodobny(dissimilis) do Boga. Pierwotnie ludzie mając ciało duchowe, dzielili swój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /14 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury - Wiara i rozum

  Omawianie doktryny opata Bec rozpoczniemy od przedstawienia problemuwzajemnego stosunku rozumu i wiary. Choć mają tu pewien wpływ poglądyLanfranka, to jednak rozważania Anzelma są mocno przesiąknięte duchemśw. Augustyna, którego stanowisko rozwija i poszerza. Właściwym i zasadniczymsensem refleksji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /8 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku

  Kończący się IX wiek i cały wiek X to cfkres wielkiego upadku w sferze moralności,działalności intelektualnej i stosunków gospodarczych5 5 , w 814 r. Normanowiespalili i splądrowali klasztory Loary, dotarli nawet w okolice Paryża i złupilisłynne opactwo Saint Germain des Prćs.

  Proces odbudowy kultury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /6 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury - Prawdy

  Ten problem jest rozpatrywany w dialogu De veritate. Pojawia się t am zasadniczepytanie, na czym polega prawda. Anzelm uważa, że prawdziwe lub fałszywesą zdania, zatem należy od nich rozpocząć wszelkie rozważania. Prawdziwośćzdania polega na pewnej zgodzie, zgodności (rectitudo). Jest to dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /5 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Hierarchia nauk, czyli sztuk wyzwolonych (ordo artium)

  Sztuki wyzwolone (nauki) stanowią fundament filozofii, są one przez ludzi niejako„odkrywane", nie zaś tworzone. Również wśród nich ma zachodzić porządek.Jest on następujący: dialektyka dzieli się na gramatykę i retorykę, arytmetykana astronomię i muzykę.

  Aby właściwie i możliwie pewnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry