Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Poglądy kosmologiczne wczesnego średniowiecza

  Jednym z najbardziej typowych źródeł poznania średniowiecznych poglądówkosmologicznych są pochodzące z początku XII w. trzy dzieła Honoriusza z Autun(Augustodunensis): Clavis physica, De imagine mundi, Elucidarium swe dialogustotius christianae theologiae. Honoriusz przedstawia w nich obraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /27.12.2012 Znaków /9 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy życia intelektualnego wczesnego średniowiecza - Szkoły

  W omawianym przez nas okresie, szkoły klasztorne swój rozwój zawdzięczająprawie wyłącznie benedyktynom. Pierwszym ośrodkiem kultury benedyktyńskiejbyła Irlandia, początek jej rozwoju przypada na V-VI w., rozkwit zaś naV I I - IX w. W szkołach przy opactwach Clonar, Bangor, Armagh panował wysoki,jak na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /27.12.2012 Znaków /14 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy życia intelektualnego wczesnego średniowiecza - „Biblioteka" filozoficzna wczesnego średniowiecza

  Trudno sobie wyobrazić kulturę średniowiecza bez czytania ksiąg i studiowaniatekstów. Statut uczelni padewskiej głosił wręcz, iż bez ksiąg nie ma uniwersytetu.Jednocześnie trzeba pamiętać o uniwersalności tego typu kultury, o istnieniu wieluczynników ujednolicających posiadany materiał. Oczywiście...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /27.12.2012 Znaków /4 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury - Świat

  Boża aseitas oznacza, że istota Boga istnieje w sposób absolutnie konieczny, tzn.taki, że nie może nie istnieć, i dlatego nie ma potrzeby podawać żadnego argumentu.Istota Boga jest więc identyczna z Jego istnieniem, i tylko na grunciechrześcijańskim, gdzie Bóg identyfikuje się z b y t em (Ego sum, qui...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /11 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o uniwersalia

  Zanim przejdziemy do tętniącego życiem umysłowym wieku XII, musimy poznaćwszystkie strumienie prowadzące do tego pierwszego renesansu. Omówiliśmyspory teologiczne dialektyków i antydialektyków, dzieło Anzelma, pozostajenam jeszcze do opracowania zagadnienie powszechników, tzw. spór o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /15 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy życia intelektualnego wczesnego średniowiecza

  Zanim przejdziemy do omawiania doktryn filozoficznych XII w., zajmiemy się następującymizagadnieniami: organizacją szkolnictwa, zasobem dzieł filozoficznychwe wczesnym średniowieczu oraz poglądami na świat ówczesnego człowieka.

  Wkład i wysiłek średniowiecza w dziedzinie kształtowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzelm z Canterbury - Bóg

  Problem Boga jest rozpatrywany przez Anzelma na różne sposoby w dwóchdziełach w Monologionie i Proslogionie.

  Monologion (czyli Soliloąuium) stanowi streszczenie wykładów Anzelmaw Bec. Pisane było na prośbę głęboko wierzących zakonników i w dużej mierzejest zależne od dzieła 0 Trójcy Augustyna, którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /21 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Spór o przeznaczenie i wolność

  Spór ten wszczął Gotszalk (Godescalcus lub Gotescalcus z Orbais) mnich przebywającynajpierw w klasztorze w Fuldzie, a skazany przez króla Ludwika naodosobnienie w klasztorze Orbais, zmarł około 866-869 r. Nawiązując do wątpliwościśw. Augustyna wyrażonych w traktacie O łasce i wolnej woli, twierdził,iż...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśliciele X wieku - Kontrowersje eucharystyczne

  Wiemy już, że nauka Eriugeny (Depraedestinatione) nie tylko nie łagodziła sporu,lecz łączyła obie grupy (zwolenników i przeciwników Gotszalka) przeciwpoglądom Eriugeny. W IX w. nauka samego Gotszalka została potępiona dwarazy. W tym sporze wybija się postać Ratramnusa z Corbie ( t ok. 870 r.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena - Bóg i podział natury (divisio naturae)

  Chaotyczność i dwutorowość formuł spotykanych u Eriugeny może prowadzićdo różnych, nawet sprzecznych interpretacji zasadniczego stanowiska metafizycznegoich autora. Nie można twierdzić po prostu, iż Eriugena jest panteistąbez dodania, co rozumiemy przez słowo „panteizm". Spróbujmy więc określić,czym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Lew Dodano /26.12.2012 Znaków /4 080

  praca w formacie txt

Do góry