Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoretycy prawa

  Budzące się coraz żywiej zainteresowania etyczno-prawne w teologii spekulatywneji filozofii każą nam choć pobieżnie zaznajomić się z rozwojem prawa w XI i XII w.Najdawniejsze zbiory kanonów (zasad prawa kościelnego) pochodzą z XI w. Wyróżnićw nich można trzy grupy: reńską reprezentowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni

  Wielokrotnie wspominaliśmy o szkole działającej w opactwie św. Wiktora. Wiemyjuż, że był to klasztor kanoników regularnych św. Augustyna pod wezwaniemśw. Wiktora, znajdujący się na przedmieściach Paryża. Znamy także jednegoz przełożonych klasztoru, Waltera ze Św. Wiktora, który zmarł po 1180 r...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora

  Hugon ze Św. Wiktora urodził się w 1096 r. w Hartigham w Harcu, w rodziniehrabiów von Blankenburg. Mając 19 lat przybył do Paryża i wcześnie wstąpił doklasztoru. W 1133 r. sam objął kierownictwo szkoły. Zmarł 11 lutego 1141 r.

  Hugon jest autorem wielu prac. Główne jego dzieło to Summa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Nauki

  C e l em naszych wysiłków intelektualnych jest mądrość. Gdy mądrość oświeciczłowieka, wówczas poznaje on samego siebie, a przez to i wszystko inne:

  W taki sposób o umyśle, w którym odcisnęła się podobizna wszystkiego,mówimy, że jest wszystkim i o wszystkim może sądzić.

  Sic nimirum mens rerum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /9 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiktoryni - Hugon ze Św. Wiktora: Bóg

  Dla człowieka Bóg nie jest ani zupełnie ukryty, ani jawny; i w jednym, i w drugimwypadku wiara nie miałaby sensu. Hugo podaje słynną definicję wiary:

  Wiara jest pewnością umysłu o rzeczach nieobecnych znajdującą się powyżejmniemania, ale poniżej wiedzy.

  Fides est certitudo ąuaedam animi de rebus...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Izaak ze Stella

  Psychologia augustyńska reprezentowana jest w XII w. przez Izaaka ze Stellai Alchera z Clairvaux. Nazwiska te są ze sobą związane, gdyż obydwaj autorzykorespondowali ze sobą.

  Izaak urodził się w Anglii, studiował we Francji, został mnichem cysterskimw Clairvaux, gdzie poznał św. Bernarda, wreszcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realiści i antyrealiści - Alcher z Clairvaux

  Alcher (Alcherius) z Clairvaux jest uznawany za autora Liber de spiritu et anima,który cieszył się d u ż ym znaczeniem, a opierał, jak wiemy, głównie na rozprawieAlkuina De animae ratione ad Eulaliam virginem. Oprócz Alkuina Alcher przytaczaliczne fragmenty z Augustyna, Boecjusza, Makrobiusza, Izydora...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alan z Lille

  Ciekawą, oryginalną i bardzo charakterystyczną dla wszechstronności XII w.jest postać Alana z Lille (ab Insulis). Mało wiemy o jego życiu. Urodził się około1128 r. w Lille. Uczył w Paryżu, przebywał w Montpellier. W 1179 r. uczestniczyłw III Soborze Laterańskim. Był cystersem. Walczył z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /5 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowcy Anzelma z Canterbury

  Aby ująć całość twórczości filozoficznej XII w., musimy jeszcze omówić: zbliżonedo filozofii i teologii koncepcje prawnicze, szkołę św. Wiktora, filozofięmistyczną, prądy heterodoksyjne w stosunku do myśli katolickiej, panteizm,materializm, filozofię bizantyńską, arabską, żydowską. Przedtem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Szkoła w Laon

  Znamy tę szkołę, której sława ściągała nawet uczniów z krajów słowiańskich. Jejtwórcami byli Anzelm z Laon i j e go brat Radulf. Anzelm urodzony około 1050 r.,studiował w Bec pod kierunkiem św. Anzelma. Z czasem zyskał wielką sławę,nazywano go: Anselmus Laudunensis albo Scholasticus, Magister...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt

Do góry