Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chód, zaburzenia

  chód, zaburzenia; ataktyczny — spowodowany zaburzeniami równo­wagi: brodzący — w wyniku niedowładu stóp; histeryczny — de­monstracyjnie nieprawidłowy, nie uwarunkowany zmianami organicz­nymi; kaczkowaty — spowodowany niedowładem mięśni obręczy biodro­wej (np. w dystrofii mięśniowej) lub zwichnięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas

  czas; jako wielkość fizyczna jest zmienną niezależną, która w wielu zjawiskach fizjologicznych, ważnych z ergonomicznego punktu widzenia, odgrywa podstawową rolę. Pochodne fizjologiczne względem cz. można roz­patrywać w różnych przedziałach cz., od milisekund począwszy, a skończyw­szy na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chromosom

  chromosom; drobna struktura roz­poznawalna za pomocą technik spektroskopowych, znajdująca się w jądrze komórki. Liczba ch. jest stała dla poszczególnych gatunków. Każdy ch. jest molekułą DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) i bierze udział w przekazywaniu cech rodziców potomstwu. Wyróżniamy ch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

  czas pracy; opierając się na rezulta­tach licznych badań ergonomicznych wprowadzono 8-godzinny dzień pracy. Wieloletnie doświadczenia wykazały, że taki cz. p. nie wpływa ujemnie na zdrowie pracujących, przynajmniej w większości prac w przemyśle.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwiejność uczuciowa

  chwiejność uczuciowa; zbytnia łatwość przechodzenia z jednego nastroju do drugiego, np. z wesołości w gniew, z radości do smutku. Występuje w zespole psychoorganicznym, czasem w nerwicach, np. w histerii. 

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas reakcji

  czas reakcji; cz. r. prostej jest to czas potrzebny do zareagowania na prosty sygnał; cz. r. złożonej jest to czas potrzebny do zareagowania w przypadku dokonywania wyboru pomiędzy kilku jednocześnie nadawa­nymi sygnałami. Cz. r. zależy od ro­dzaju bodźców (wzrokowy, słuchowy), jego natężenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt

  chwyt; ujęcie ręką przedmiotu. Nie­które chwyty są wykonywane całą ręką, inne tylko palcami. Każdy ruch chwytania ma inną skalę motoryczną, jest oparty na innym układzie po­budzeń, stosownie do kształtu i ro­dzaju chwytanego przedmiotu oraz za­mierzonej pracy. Z punktu widzenia mechanicznego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas użyteczny

  czas użyteczny; przedział czasu, który decyduje o tym, czy receptor zostanie pobudzony przez bodziec. Jest to najkrótszy czas niezbędny do tego, aby działający bodziec wywołał pobudzenie receptora. Nawet bardzo silne bodźce, zdolne do uszkodzenia receptora, nie pobudzają go, jeśli będą działały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciepłolecznictwo

  ciepłolecznictwo; metoda leczenia fizykalnego, polegająca na doprowa­dzeniu do tkanek energii cieplnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Filozoficzna twórczość literacka

  Z tego trybu dydaktycznego rodzi się cała twórczość naukowo-piśmienniczascholastyków trzynastowiecznych. Piśmiennictwo było powiązane z żywym słowem.Jednolitość metod nauczania wycisnęła swe piętno na piśmiennictwie.Z legere cursorie i ordinarie wywodzą się niewolnicze komentarze do Lombardai...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt

Do góry