Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ćwiczenia mięśni szkieletowych u cho­rych po komisurotomii mitralnej

  ćwiczenia mięśni szkieletowych u cho­rych po komisurotomii mitralnej; sta­nowią, obok ćwiczeń oddechowych, ważny element rehabilitacji poopera­cyjnej. Długotrwała wada mitralna z objawami niewydolności układu krążenia powoduje gorsze ukrwienie układu mięśniowego, a to prowadzi do ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia synergistyczne

  ćwiczenia synergistyczne; stanowią grupę ćwiczeń stosowanych w kinezy­terapii indywidualnej w celu wywoła­nia napięcia mięśniowego w tych ze­społach dynamicznych, w których bez­pośrednie działanie ruchem jest nie­możliwe, np. z powodu unieruchomie­nia kończyny w opatrunku gipsowym. Oddziaływanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia oddechowe

  ćwiczenia oddechowe; mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego przez zwiększenie rucho­mości klatki piersiowej i poprawę siły mięśni oddechowych, głównie przepony i mięśni międzyżebrowych zewnętrznych. Ważnym elementem ć. o. są pozycje ułożeniowe, które pozwalają celowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia ogólnokondycyjne

  ćwiczenia ogólnokondycyjne; mają podnieść na możliwie najwyższy po­ziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego przez zwiększoną aktywność ruchową części ciała nie objętych procesem chorobowym. Sta­nowią zasadniczą grupę ćwiczeń kinezyterapii ogólnej. Prowadzone są zbiorowo (w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia redresyjne

  ćwiczenia redresyjne; wykonuje się je w celu likwidacji stawowych ogra­niczeń ruchu przy użyciu siły zewnętrz­nej, którą zawsze jest ręka fizjotera­peuty. Wejście w granice bólu jest czynnikiem charakteryzującym te ćwi­czenia i jednocześnie różniącym je od ćwiczeń biernych. Ć. r. powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia ipsilateralne

  ćwiczenia ipsilateralne; ćwiczenia czynne oporowe z grupy ćwiczeń synergistycznych, w których wynik ćwiczenia w postaci napięcia mięśnio­wego zostaje przeniesiony na sąsiednie zespoły mięśniowe tej samej kończyny. Stosuje się je wtedy, gdy nie można bezpośrednio oddziaływać na wybrane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia relaksacyjne

  ćwiczenia relaksacyjne; mogą mieć charakter ogólnoustrojowy i lokalny. Większe znaczenie przypisuje się ć. r. o oddziaływaniu ogólnym. Celem ich jest relaksacja (odpoczynek) całego ciała, wyrażona odczuciem ciężkości, bezwładu i zmniejszoną możliwością percepcji bodźców pochodzących ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia kaszlowe

  ćwiczenia kaszlowe; polegają na nauce skutecznego kaszlu między in­nymi przez ćwiczenia oddechowe. Bardzo głęboki zatrzymany . wdech wyzwala zwykle odruch kaszlowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia rozciągające

  ćwiczenia rozciągające; mają na celu zwiększenie amplitudy ruchów oddechowych, zwłaszcza w przypadku zrostów opłucnej. Charakter ćwiczeń podobny do ćwiczeń uruchamiających.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia czynne w odciążeniu

  ćwiczenia czynne w odciążeniu; sto­suje się je w celu zwiększenia siły grup mięśniowych, gdy jej zmniejsze­nie nie pozwala na czynne pokonanie przez nie ciężaru kończyny (lub jej części) sterowanej przez nie. C. cz. w odciążeniu można prowadzić po­mimo występowania bólu i przy nie­pełnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt

Do góry