Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Filip Kanclerz

  Filip ( t 1236 r.) od 1218 r. był kanclerzem Uniwersytetu Paryskiego i w czasiesprawowania tego urzędu wziął udział w strajku uniwersyteckim w latach1229-1230. Napisał Summa de bono. P u n k t em wyjścia jego rozważań był probl em transcendentaliów oraz analiza różnych typów dóbr. Summa de bono...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Późniejsi mistrzowie oksfordzcy

  Robert Grosseteste szczególną opieką otaczał franciszkanów i ich studiumw Oksfordzie. Wgląd w stosunki panujące w pierwszym okresie studium franciszkańskiegow Oksfordzie daje korespondencja Roberta z Adamem z Marsh (Marisco), który był magister regens w latach 1247-1248 (1*1258 r.). Jego uczniembył z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /7 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Owernii

  Pierwszym wielkim filozofem XIII w. jest Wilhelm z Owernii. Urodzony w Aurillacstudiował w Paryżu artes i teologię. W latach 1228-1249 był b i s k u p em Paryża,piastując ten urząd odegrał dużą rolę w wypadkach uniwersyteckich i potępieniach.Arystotelizm był mu obcy, choć z dużym uznaniem odnosił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekłady arabsko - łacińskie

  Mówiliśmy już, że Michał Szkot tłumaczy na początku XIII w. Arystotelesawraz z komentarzami Awerroesa. Albert Wielki bardzo cenił jego przekład Deanimalibus. Szkot pracował najpierw w Toledo, następnie dokonywał przekładówwe Włoszech, na Sycylii. Pełnił tam funkcję astrologa Fryderyka II,którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia uruchamiające

  ćwiczenia uruchamiające; mają na celu zwiększenie zakresu ruchów od­dechowych przepony i żeber. Stosuje się ćwiczenia pogłębionego oddychania w różnych położeniach ciała; w skło­nach wykorzystuje się wpływ ruchów kończyn górnych na ruch ścian klatki piersiowej — uniesienie kończyny gór­nej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia w wodzie

  ćwiczenia w wodzie; w systematyce kinezyterapii zaliczane są do działu ogólnego. Prowadzone są najczęściej zbiorowo (w grupach) w odpowiednio przystosowanych zbiornikach wody (zamocowane na stałe uchwyty i barier­ki), której głębokość nie powinna przekraczać 150 cm. Grupa pacjentów powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ćwiczenia wzmacniające mięśnie od­dechowe

  ćwiczenia wzmacniające mięśnie od­dechowe; ćwiczenia przepony, mięśni brzucha i mięśni warunkujących ruch żebrowy podczas pogłębionego od­dychania. Stosuje się ćwiczenia wy­biórcze, wykorzystując zmiany am­plitudy ruchów przepony i żeber w położeniu na boku, w bocznych skło­nach kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daltonizm

  daltonizm; nierozpoznawanie barw, najczęściej wrodzone i przekazywane dziedzicznie jako cecha recesywna, nie­kiedy spowodowana urazem lub scho­rzeniem (siatkówki, nerwu wzrokowe­go). W ogromnej większości przy­padków jest to nierozróżnianie barwy czerwonej i zielonej. Inne zaburzenia percepcji barw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia kontralateralne

  ćwiczenia kontralateralne; wykonuje się je w celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie, w której działanie bezpośrednie nie jest możli­we, np. z powodu unieruchomienia jej w opatrunku gipsowym. W ć. k. wy­konuje się ruchy z maksymalnym oporem przeciwną kończyną. C. k. należą do grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia samowspomagane

  ćwiczenia samowspomagane; są ćwi­czeniami kombinowanymi. Wykonuje je pacjent, wykorzystując zdrowe koń­czyny najczęściej górne, do biernego prowadzenia ruchu w porażonych częściach ciała. Dla kończyn prowa­dzących ruch są to ćwiczenia czynne, natomiast dla chorych — bierne. Wspomaganie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt

Do góry