Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Mistrzowie wydziału artium

  Omówiliśmy postacie i poglądy pierwszych mistrzów Uniwersytetu Paryskiego:Wilhelma z Auxerre, Filipa Kanclerza, Wilhelma z Owernii. Przypatrzmy się t e razzaczątkom czystej, nie związanej z teologią filozofii, która kwitnie na wydzialeartium. Już w pierwszej połowie XIII w. wydział sztuk jest ogniskiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Niewiedza

  Analizę jego poglądów należy rozpocząć od przedstawienia dążeń reformatorskich.Istnieją pewne podobieństwa między Opus maius a Instauratio magna Baconaz Verulamu. Obydwaj ukazują błędy ludzkie i ich przyczyny. Roger wyliczacztery przyczyny ludzkiej niewiedzy:

  Pierwszą jest ślepa wiara w autorytet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /10 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie

  Wspominaliśmy już nieraz, że Oksford odziedziczył ducha szkoły w Chartres.Początki słynnego w Europie uniwersytetu pogrążone są w ciemności. W każdymrazie j u ż w XII w. były t am szkoły. Do tych szkół zapewne udawali się studenciAnglicy, gdy w 1167 r. Henryk II zakazał im wyjeżdżać na studia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekłady grecko - łacińskie

  U pisarzy wczesnego XIII w. wzmaga się zainteresowanie Arystotelesem. Jednakżew ówczesnych przekładach i komentarzach panuje anonimowość aż dopołowy XIII w. Nie przetrwały do naszych czasów nazwiska tłumaczy dziełgreckich z XII i wczesnego XIII w. Lepiej znamy jedynie Henryka Arystypa( t 1162 r.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /7 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Twórca systemu

  Roger jest zdecydowanym zwolennikiem pluralizmu i wielości form. Jako pluralistazwalcza wszelki monizm. Wszystkie razem powszechniki nie mają wedługniego w sobie tyle rzeczywistości, co konkretna jednostka. Jeżeli chodzi o strukturę ontologiczną bytów cielesnych Roger wyznaje wielość form. W ciałachtrzeba...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /8 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste

  Pierwszym mistrzem oksfordzkim, który stworzył szkołę i zyskał sławę międzynarodowąbył Robert Grosseteste (Grossum Caput). Urodzony w ubogiej rodzinieroku 1175 w Strudbrok (hrabstwo Suffolk) nauki pobierał jeszcze u benedyktynówi t am poznał pisma św. Anzelma, którego odtąd niezmiernie wielbićbędzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjęcie Arystotelesa przez świat zachodni

  Wzrost liczby przekładów i wzmożony kontakt ze światem arabsko-greckim togłówna przyczyna renesansu arystotelizmu w wielkiej scholastyce. Przez całeśredniowiecze Arystoteles był znany przez Boecjusza. Dopiero w XII i XIII w.uzyskano bezpośredni dostęp do jego pism. I choć byłoby b ł ę d em widziećw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Świat

  Boga rozumie Grosseteste głównie jako formę świata. Wyraźnie przypomina sięnam nie tylko problematyka, ale nawet terminologia Chartres, gdzie Boga określanojako forma omnium. Gdy w traktacie 0 jedynej formie wszechrzeczy Robertpyta, czy Bóg może być formą światła, odpowiada, że Bóg jest jedyną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /6 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Auxerre

  Wilhelma z Auxerre ( t 1237 r.) znamy jako członka komisji papieskiej do sprawustalenia prawowierności Arystotelesa. Od początku XIII w. był profesoremw Paryżu. Czuć w jego pismach powiew nowej filozofii. Pozostawał pod wpływemStefana z Langton i Prepositina z Cremony, ale zachował przy t ym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Metafizyka światła

  Istotną część refleksji Roberta stanowi metafizyka światła. Podobnie jaki u wielu filozofów XII w., pod werbalną pokrywą arystotelizmu kryje się u Robertatreść zgoła odmienna. Dotyczy to zwłaszcza filozofii przyrody, materiai forma występują jako elementy ciał i nie mogą istnieć bez siebie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /10 237

  praca w formacie txt

Do góry