Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Filozofia moralna

  W przeciwieństwie do omówionych wyżej nauk (metafizyki, matematyki, optyki,nauk doświadczalnych) filozofia moralna (moralis swe civilis scientia) jest wiedząpraktyczną.Filozofia moralna obejmuje etykę i apologetykc. N i e jest ona fundamentem,ale ukoronowaniem innych nauk i w niej znajdują pełne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /5 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu

  Franciszkańscy szarzy bracia osiedlili się nie tylko w Oksfordzie. Bardzo wcześniezapuścili też korzenie w Paryżu, z tego środowiska wyszedł później św. Bonawentura.Paryską szkołę franciszkańską inaugurował Aleksander z Hales.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Aleksander z Hales

  Urodził się około 1185 r. w Hales Owen, a zmarł 21 sierpnia 1245 r. Studiowałw Paryżu na wydziale sztuk, a p o t em teologii. Został magistrem UniwersytetuParyskiego i jako profesor wstąpił w 1230 r. do franciszkanów. W ten sposóbfranciszkanie zyskali w Paryżu katedrę. Aleksander w chwili wstąpienia do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła w Oksfordzie - Roger Bacon: Scientia experimentalis

  Istnieją dwie drogi dochodzenia do wiedzy, rozumowanie i doświadczenie.

  Dwa są rodzaje poznania, przez rozumowanie i przez doświadczenie. Rozumowanieformułuje wnioski i zmusza do ich uznania, lecz nie upewnianas ani usuwa wątpliwości, co pozwoliłoby umysłowi spocząć w oglądzieprawdy, jeżeli nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dartchery

  dartchery; połączenie łucznictwa z lotkami. Średnica tarczy (darts) 70 cm, strzelanie z łuków z linii 15 m do tarczy. Wyniki jak przy rzucaniu lotek do tarczy. D. posiada duże wartości rehabilitacyjne — usprawniające koń­czyny górne, podnoszące precyzję ruchu oraz integracyjne — inwalidzi z różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defrustracja

  defrustracja; działalność o charak­terze psychopedagogicznym, zmierza­jąca do przeciwdziałania stanom fru­stracji (wywołanym m.in. stresem in­walidztwa). Polega na wyzwalaniu inwalidy z przykrego poczucia bez­silności i udaremnienia dążeń, z po­czucia krzywdy i inności w stosunku do pełnosprawnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt schizofreniczny

  defekt schizofreniczny; określenie stosowane dawniej w przypadkach przewlekłej -> schizofrenii o względnie ustabilizowanym przebiegu, z wysuwa­jącymi się na pierwszy plan: zuboże­niem życia afektywnego, obniżeniem aktywności, nasilonymi cechami w autyzmu, ubóstwem zainteresowań. Nasilenie tych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Debilizm

  debilizm; tradycyjna nazwa upośle­dzenia umysłowego lekkiego stopnia, charakteryzującego się wyraźnie obni­żoną sprawnością intelektualną, uniemożliwiającą w większości przypadków sprostanie wymaganiom progra­mu szkoły masowej. Dzieci debilne charakteryzują się trudnościami w my­śleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degeneracja, symptomy

  degeneracja, symptomy; oznaki w budowie anatomicznej świadczące o cechach zwyrodnieniowych, występu­jące częściej u osób upośledzonych umysłowo niż w ogólnej populacji. Niektóre postacie upośledzenia umy­słowego, zwłaszcza te, które wiążą się z zaburzeniami endokrynologicz­nymi oraz anomaliami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt sensoryczny

  defekt sensoryczny; niski poziom wrażliwości lub całkowity brak zdol­ności odbierania wrażeń zmysłowych, np. niedowidzenie, ślepota, niedosłuch, głuchota.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry