Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Drżenia zamiarowe

  drżenia zamiarowe; nieregularne, grubofaliste drżenie kończyn górnych, pojawiające się lub nasilające w czasie ruchów zamierzonych (objaw uszko­dzenia móżdżku).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamometria

  dynamometria; technika pomiaru sił (np. sił oporu zewnętrznego, sił mięś­niowych lub ich momentów) przy zastosowaniudynamometru.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dusznica bolesna

  dusznica bolesna; dławica piersiowa; jest najczęstszą postacią -> choroby wieńcowej. Głównym objawem jest ból za mostkiem o charakterze dła­wiącym, ponadto ból może pojawić się w barku, szczęce lub nadbrzuszu. Występować może przy obciążeniach: wysiłkowym, emocjonalnym, termicz­nym, a ustępuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysforia

  dysforia; zaburzenia nastroju o przy­krym zabarwieniu wyrażające się roz­drażnieniem, wybuchami gniewu, pła­czu, -> agresją. Nasilenie dysforii by­wa nieproporcjonalnie silne do bodźca. D. może pojawić się również bez uchwytnego bodźca zewnętrznego. Występuje głównie w ograniczonych zmianach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dychawica oskrzelowa

  dychawica oskrzelowa; astma oskrze­lowa; przewlekła choroba, w któ­rej dominuje duszność występująca napadowo lub przewlekle, spowodo­wana rozlanym zwężeniem małych oskrzeli w wyniku ich skurczu, ob­rzęku błony śluzowej i patologicz­nego wydzielania gęstego, lepkiego śluzu. Wyróżnia się d. o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysgrafia

  dysgrafia; zaburzenia zdolności pi­sania, występujące najczęściej u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Mi­mo znajomości poszczególnych liter dzieci z d. nie potrafią poprawnie opanować umiejętności pisania, co sprawia, że czekające ich w szkole zadania przysparzają im poważnych trudności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo

  domy dla dzieci niedorozwiniętych umysłowo; przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat umysłowo niedorozwiniętych w stopniu znacz­nym lub głębokim. Podlegają administracyjnie resortowi zdrowia i opieki społecznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doradca rehabilitacyjny

  doradca rehabilitacyjny; pracownik (z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym lub prawniczym), do zadań którego należy udzielanie porad w zakresie spraw rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. W praktyce, elementy po­radnictwa rehabilitacyjnego są realizo­wane przez wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domy dla przewlekle chorych

  domy dla przewlekle chorych; prze­znaczone są'dla osób dorosłych obojga płci, dotkniętych przewlekłą chorobą somatyczną lub ciężkim kalectwem fizycznym, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, nato­miast uzasadnia potrzebę stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doradca zawodowy

  doradca zawodowy; specjalista (na ogół z wykształceniem pedagogicznym lub psychologicznym), którego za­daniem jest udzielanie pomocy w podjęciu właściwej decyzji wyboru zawodu w oparciu o właściwości psychofizyczne przyszłego pracownika (ocena zdolności do pracy) oraz zna­jomość wymagań różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry