Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Działalność socjalna

  działalność socjalna; zwana również zakładową działalnością socjalną, obejmuje następujące świadczenia i usługi finansowe z funduszu socjal­nego w każdym uspołecznionym za­kładzie pracy: 1) usługi związane z wypoczynkiem (wczasy pracownicze indywidualne i rodzinne i organizowa­nie różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja gazów w płucach

  dyfuzja gazów w płucach; przenika­nie gazów O2 i CO2 przez przegrodę pęcherzykoWo-włośniczkową odbywa się na poziomie pęcherzyków płuc­nych. Powierzchnię wymiany gazowej stanowi powierzchnia kapilarów płuc­nych przylegająca do pęcherzyków. D. g. w płucach jest uwarunkowana gradientem ciśnień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia o charakterze trzepotania

  drżenia o charakterze trzepotania; grubofaliste ruchy rąk, przypomina­jące ruchy skrzydeł ptaka (charaktery­styczne dla choroby Wilsona).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysharmonia rozwoju

  dysharmonia rozwoju; występująca w profilu rozwojowym dziecka nierównomierność, która może w niektórych przypadkach powodować trudności w ocenie psychologicznej. Wskutek roz­maitych, nie zawsze możliwych do uchwycenia, przyczyn rozwój psychofizyczny przebiega w sposób dysharmo-nijny. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja — zaburzenia i następstwa

  dyfuzja — zaburzenia i następstwa; zaburzenia d. prowadzą do niedotle­nienia krwi tętniczej — hipoksemii, która gwałtownie narasta podczas wysiłku fizycznego i szybko ustępuje po podaniu tlenu. Gwałtownej hipo­ksemii podczas wysiłku często towarzyszy szara sinica. Bezpośrednie ba­danie dyfuzji nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia pęczkowe

  drżenia pęczkowe; widoczne przez skórę, nieregularne, powtarzające się, samoistne skurcze mięśni nie doprowa­dzające do efektu ruchowego koń­czyny, stanowiące objaw uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskalkulia

  dyskalkulia; zaburzenia w liczeniu związane z mikrouszkodzeniami cen­tralnego układu nerwowego, polega­jące na tym, że proste operacje cyfrowe przekraczają możliwości osoby, która kiedyś doskonale sobie z tymi zada­niami radziła. Całkowita niezdolność w zakresie liczenia i myślenia matema­tycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja — zaburzenia i przyczyny

  dyfuzja — zaburzenia i przyczyny; zaburzenia d. dotyczą głównie O2, gdyż CO2 dyfunduje znacznie szybciej niż O2 (większy współczynnik roz­puszczalności w wodzie niż O2). Po­wstają one przede wszystkim w wyni­ku: 1) zmniejszenia powierzchni wymiany gazowej z powodu zmniejszenia liczby drożnych naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia włókienkowe

  drżenia włókienkowe; skurcze poje­dynczych włókien mięśniowych, nie­widoczne gołym okiem, a uchwytne jedynie w obrazie emg w postaci spontanicznych potencjałów (objaw uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamometr

  dynamometr; urządzenie techniczne służące do pomiaru wartości siły, np. d. sprężynowe, mechaniczne, hydra­uliczne, pneumatyczne, tensometryczne, indukcyjne, piezoelektryczne. Są to urządzenia wyskalowane zwykle wjednostkach siły, kilogram siły (kG), niuton (N, IN = 0,9806 kG). Niektóre d...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry