Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Elektroanalgezja

  elektroanalgezja; zniesienie bólu za pomocą zabiegów elektroterapeutycznych. Zob. też akupunktura.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja

  elektrostymulacja; pobudzenie mięś­ni lub nerwów bodźcem elektrycznym dla celów diagnostycznych lub terapeu­tycznych. Stosowana głównie w po­rażeniach obwodowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrodiagnostyka

  elektrodiagnostyka; metoda badania pobudliwości tkanek za pomocą prądu stałego i impulsowego w celu diagno­stycznym. E. ocenia się głównie tkankę nerwową i mięśniową.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy wspomagające ortezy koń­czyny górnej

  elementy wspomagające ortezy koń­czyny górnej; taśmy gumowe, sprężyny oraz urządzenia zasilane energią pneumatyczną, elektryczną lub temu podobne. Służą do wprawiania w ruch elementów ruchomych —> ortezy koń­czyny górnej w celu poprawy funkcji kończyny przez wspomaganie względ­nie zastępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrokardiogram wysiłkowy — interpretacja

  elektrokardiogram wysiłkowy — interpretacja; jedna z wielu form oceny stanu klinicznego choroby wieńcowej. Uzyskany zapis porównuje się z za­pisem spoczynkowym. Należy zwrócić uwagę na wszelkie zaburzenia rytmu i przewodnictwa niezależnie od czasu ich utrzymywania się oraz, co ważniejsze, na wszelkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echolalia

  echolalia; powtarzanie usłyszanych zwrotów (pojedynczych słów lub ca­łych zdań) występujące u osób wy­kazujących zaburzenia w zachowaniu. U małego dziecka, do 3 roku życia, okresowa e. traktowana jest jako zjawisko normalne, związane z roz­wojem mowy. E. stanowi objaw wy­stępujący u dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrolaryngografia

  elektrolaryngografia; metoda opra­cowana przez polskiego foniatrę Z. Pawłowskiego w połowie lat sześć­dziesiątych, za pomocą której rejestruje się fonację, sporządzając jednocześnie zapis charakterystyki drgań strun gło­sowych. E. oddaje duże usługi w diagnostyce zaburzeń głosu i stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echopraksja

  echopraksja; naśladowanie ruchów i czynności obserwowanych u innych osób. E. występuje czasem w -> ze­społach katatonicznych i niektórych uszkodzeniach o. u. n.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrolecznictwo; elektroterapia

  elektrolecznictwo; elektroterapia; dział lecznictwa fizykalnego, w którym do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały i prąd impulsowy małej częstotliwości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektor

  efektor; narząd, układ lub jego część zdolna do samodzielnego wy­konania określonej czynności pod wpływem sygnału sterującego. Istnieją różne narządy wykonawcze, np. mię­sień, gruczoł.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt

Do góry