Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Epiteza

  epiteza; sztuczna część ciała, speł­niająca wyłącznie funkcje kosmetycz­ne, np. sztuczna gałka oczna, sztucz­na pierś, peruka, kształtka uzupełnia­jąca wygląd kosmetyczny atroficznej łydki itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ergometr rowerowy (cykloergometr)

  ergometr rowerowy (cykloergometr); stosowany w próbach wysiłkowych przy schorzeniach układu krążenia, ma następujące zalety: niski koszt, zajmuje niewiele miejsca, umożliwia wykonanie wysiłkowego zapisu ekg i innych badań. E. r. zastosowany do prób w pozycji leżącej zwiększa bez­pieczeństwo chorego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ergonomia

  ergonomia; dyscyplina wdrożenio­wa, mająca na celu dostosowanie maszyn, urządzeń i innych środków pracy do wymagań fizjologicznych i psychologicznych człowieka. Nie ma praktycznie działalności ludzkiej, w której nie można stosować zasad i rozwiązań ergonomicznych. Prace ergonomiczne mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eugenika

  eugenika; teoria głosząca celowość działań zmierzających do poprawie­nia psychofizycznych cech osobniczych za pomocą kontrolowania czynników dziedzicznych. Równolegle celem e. jest eliminowanie niepożądanych wpły­wów dziedzicznych, jakie mogą się ujawnić u potomstwa. Praktyczne roz­wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych

  Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych -> Eurosport; nazwa przyjęta dla Euro­pejskich Igrzysk Sportowych Niewido­mych, które odbyły się po raz pierwszy z inicjatywy Polski w Poznaniu w 1977 r. z udziałem 17 reprezentacji. E. zatwierdzony przez Europejski Ko­mitet Regionalny Światowej Rady Po­mocy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encefalopatia

  encefalopatia; określenie oznacza­jące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, w wyniku którego doszło do obniżenia normalnej aktywności umysłowej, z nierzadko dołączającymi się zaburzeniami zachowania. Dzieci z e. przejawiają dość różnorodny zespół objawów i wymagają dokład­niejszych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emerytura

  emerytura; przysługuje pracowni­kowi, który osiągnie wymagany okres zatrudnienia oraz wiek emerytalny, w czasie zatrudnienia, bądź też w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia. Okres wymagany do uzyskania e. wynosi dla mężczyzn 25 lat pracy, dla kobiet o 5 lat mniej. Wiek emery­talny zależny jest od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia

  empatia; zdolność wczuwania się w emocje i uczucia innych osób, rozumienie sytuacji i położenia drugiej osoby. E. łączy się z postawą altruistyczną, prospołeczną, w przeciwieństwie do tendencji psychopatycznych charakteryzujących się obojętnością i znieczuleniem wobec spraw dotyczą­cych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczność ruchów roboczych

  ekonomiczność ruchów roboczych; polega na stosowaniu ruchów jak najprostszych. W praktyce dzieli się -> ruchy robocze na pięć klas: a) ruchy palców; b) ruchy palców i ręki; c) ruchy palców, ręki i przedramienia; d) ruchy palców, ręki, przedramienia i ramienia; e) ruchy palców, ręki, przedramienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elekromiogram

  elekromiogram; zapis czynności bio­elektrycznej mięśnia (graficzny i dźwiękowy). W normie — zapis spoczyn­kowy stanowi linię izoelektryczną (cisza). W miarę stopniowania skurczu mięśnia (od minimalnego napięcia mięśnia do maksymalnego skurczu z oporem) w zapisie pojawiają się najpierw pojedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt

Do góry