Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fenomenologia upośledzeń

  fenomenologia upośledzeń; nauka o zjawiskach (objawach) towarzyszących upośledzeniom. Objawy świadczą o rodzaju upośledzenia, a więc np. nie­możność widzenia jest objawem ślepo­ty, brak słyszenia objawem głuchoty, inteligencja poniżej normy objawem upośledzenia umysłowego. Rozpozna­nie objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizykoterapia

  fizykoterapia; dział lecznictwa wy­korzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powsta­jące w urządzeniach wytwarzających energię cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetl­ne oraz ultradźwięki.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenyloketonuria

  fenyloketonuria; genetycznie uwa­runkowane zaburzenia przemiany ma­terii, będące jedną z częstych przyczyn głębszego upośledzenia umysłowego, występujące z częstością raz na 7000 zdrowych urodzeń. F. jest przekazy­wana potomstwu za pośrednictwem genów recesywnych i stanowi defekt przyswajania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fleksja

  fleksja; odmiana wyrazów zgodnie z obowiązującymi w danym systemie językowym regułami gramatycznymi. Końcówki fleksyjne wyrazów decydu­ją o ich znaczeniu i są istotnymi elementami w procesie porozumiewa­nia się. F. jest realizowana za pomocą tzw. morfemów gramatycznych, które dzieli się na fleksyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fibrothorax

  fibrothorax; zarośnięcie jamy opłuc­nej; zespół objawów kliniczno-radiologicznych powstałych na skutek po­stępującego zwłóknienia opłucnej w procesie zapalnym, np. w -> zapaleniu opłucnej wysiękowym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farynogoplastyka

  farynogoplastyka; operacja wykony­wana z zaleceń foniatrycznych, mająca na celu stworzenie niezbędnych wa­runków dla prawidłowej czynności zwierającego pierścienia gardłowego, wykonywana m. in. w przypadkach rozszczepów podniebienia. Dzięki f. dochodzi do niezbędnego dla prawi­dłowej Tonacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Wilhelm z Ware

  Podobną rolę jak Ryszard z Middleton spełniał Wilhelm z Ware. Nauczałw Oksfordzie w latach 1290-1300. Otrzymał tytuł Inceptor Profundus, a tradycjaz XIV w. podaje, że był nauczycielem Szkota.

  Uważał, że istnienie Boga jest dla nas oczywiste, choć osiągnięcie tejoczywistości wymaga dużego wysiłku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Robert Kilwardby

  Dominikanie angielscy byli konserwatywni i spokojni. Tę linię przełamuje jednakwojowniczość i gwałtowność Roberta Kilwardby'ego (zm.1279 r.), arcybiskupaCanterbury, kardynała i profesora w Oksfordzie i w Paryżu. Jest on autorem bardzociekawego wstępu do filozofii zatytułowanego De ortu scientiarum, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Roger Marston

  Uczniem Jana Peckhama w Paryżu był Roger Marston. Działał p o t em takżew Oksfordzie i Cambridge ( zm. 1 3 0 3 r.). W Anglii napisał swe: Quaestiones disputataede emanatione aeterna, de statu naturae lapsae, de anima\ cztery Quodlibeta.

  W jego poglądach panował czysty bonawenturianizm. Uznawał on...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie dominikańscy po Tomaszu - Tomasz Sutton

  Zwrot ledwo zapoczątkowany przez Clapwella w Oksfordzie jest już wyraźnyu Tomasza Suttona, którego myśl lepiej znamy. Działał on w Oksfordzie w latach1300-1315. Dwie epoki jego działalności wyznaczają: polemika z Henrykiemz Gandawy i augustynizmem oraz walka z D u n s em Szkotem.

  Około roku 1311 powstał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Faustyna Dodano /04.01.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry